เพลง The Next Big Thing (Ian And Nick Version)

อัลบั้ม The Collection

ศิลปิน Jesus Jones

03 ส.ค. 55

เนื้อเพลง The Next Big Thing (Ian And Nick Version)

The Next Big Thing (下一件大事) (Ian And Nick Version) - Jesus Jones

Written by:Mike Edwards

The next big thing

Life can be so

The next big thing

Calm

 

The next big thing

So calm without you

 

I am waiting for the next big thing

 

Bring it on quick time to me

I tap my fingers to the same old thing

And dream of better things to see

 

I couldn't tell you what path it comes by

I couldn't tell you if it's plain to see

I couldn't tell you if it's gonna change the world

But I hope to hell it's gonna change me

The next big thing

Life can be so

The next big thing

Calm

 

The next big thing

So calm without you

 

I am waiting for the next big thing

I'm scared of all that's behind me

 

All my faith is in the next big thing

It's where I'll hide what you don't see

I couldn't tell you what clothes it wears

I couldn't tell you if it's black or white

I couldn't tell you if it's gonna change the world

But can any change at all would be alright

 

The next big thing

Life can be so

The next big thing

Calm

 

The next big thing

So calm without

Round and round the world we go

 

Back and forth in time

 

Always looking for the new sensation

Bigger and better every time

 

The next big thing

Life can be so

The next big thing

Calm

 

The next big thing

So calm without you

 

The next big thing

Life can be so

The next big thing

 

The next big thing

So calm without you

 

Without you

Without

Without now

 

Will be that you

 

Without

Without you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***