เพลง LIE

อัลบั้ม ESSENTIAL BIGBANG

ศิลปิน BIGBANG

24 ก.ย. 53

เนื้อเพลง LIE

Song: LIE

Artist: BIGBANG

 

Ye.. (Love is pain)

To my Brokenhearted People

One's old a flame Yes, Scream my name

And I'm so sick of love songs

Yea I hate Damn Love song

Memento of ours คอ จิด มัล!

 

โนด จึน บัม บี กา เน รยอ วา นอล เด รยอ วา

จอด จึน กี ออก กึท เท ดวี ชอก กยอ นา

นอ ออบ ชิ จัล ซัล ซู อิท ตา โก

ดา จิม เฮ บวา โด ออ จอล ซู ออบ ตา โก

โมท ทา นึน ซุล โด มา ชิ โก

ซก ทา นึน มัม บัม เซ เจ วอ บวา โด

ชิล รอ นอ ออบ นึน ฮา นึน กิล รอ

บิล รอ เจ บัล ริด เก เฮ ดัล รา โก (คอ จิด มัล รา ยา)

 

นอ ออบ นึน เน เกน อุท ซึม มิ โบ อิ จี อัน นา

นุน มุล โจ ชา โก อิ จี อัน นา

ทอ นึน ซัล โก ชิบ จิ อัน นา

 

Yeah ยอด กัท เท.. ยอล บัด เก..

นิ เซง กัก เก โดล รา บอ ริบ กอด กัท เท

โบ โก ชิบ พึน เด.. โบล ซู กา ออบ เด..

โม ดู กึท นัด เด I'll be right there

 

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

อิ ยา โมล รัด ซอ อิ เจ ยา อัล รัด ซอ เน กา พิล รโย เฮ

I'm so sorry but I love you นัล คา โร อุน มัล

ฮวัด กิม เม นา โด โม รึ เก นอล ตอ นา โบ เนท จี มัน

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

I'm so sorry (I'm so sorry)

But I love you (I love you more more)

I'm so sorry but I love you นา รึล ตอ นา

ชอน ชอน นี อิท จอ จุล เร เน กา อา พา ฮัล ซู อิท เก

 

คึ เดล วี เฮ ซอ โบล รอ วัท ตอน เน โม ดึน กอล ดา บา ชิน โน เร

(ซา รัม ดึล รึน โม รึ เกท จโย)

นัน โฮน จา กึ อา มู โด อา มู โด โมล เร

(คึ เร เน กา เฮท ตอน มัล รึน คอ จิด มัล)

 

โฮล โร นัม คยอ จิน เว โทล รี

คึ ซก เก เฮ เม นึน เน โกล รี

จู มอ นี ซก เก โก กิด โก กิด

จอบ บอ ดุน นิ บยอล รึล ฮยัง งัน จก จี Hey

(นอน นอ ดิด นา โย นอล บู รึ นึน ซึบ กวัน โด)

นัน ดัล รา จิล เร.. อิ เจน ดา อุท ซอ นอม กิล เก..

 

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

อิ ยา โมล รัด ซอ อิ เจ ยา อัล รัด ซอ (เน กา พิล รโย เฮ)

I'm so sorry but I love you นัล คา โร อุน มัล

ฮวัด กิม เม นา โด โม รึ เก นอล ตอ นา โบ เนท จี มัน

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

I'm so sorry (I'm so sorry)

But I love you (I love you more more)

I'm so sorry but I love you นา รึล ตอ นา

ชอน ชอน นี อิท จอ จุล เร เน กา อา พา ฮัล ซู อิท เก

 

Oh oh oh oh oh โม ดึน เก กุม มิ กิล

Oh oh oh oh oh อิ กอท บัก เก อัน ดเว นึน นา รา ซอ

Drop that Babe..

 

อา จิก โด นอ รึล โมท อิท จอ

อา นี พยอง เซง งึล กา โด จุก กอ ซอ กา จี โด Ye..

เน กา จุน ซัง ชอ อา มุล รอท นึน จี

มิ อัน เฮ อา มู กอท โด เฮ จุน เก ออบ นึน นา รา ซอ

 

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

อิ ยา โมล รัด ซอ อิ เจ ยา อัล รัด ซอ เน กา พิล รโย เฮ

I'm so sorry but I love you นัล คา โร อุน มัล

ฮวัด กิม เม นา โด โม รึ เก นอล ตอ นา โบ เนท จี มัน

I'm so sorry but I love you ดา คอ จิด มัล

I'm so sorry (I'm so sorry)

But I love you (I love you more more)

I'm so sorry but I love you นา รึล ตอ นา

ชอน ชอน นี อิท จอ จุล เร เน กา อา พา ฮัล ซู อิท เก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***