เนื้อเพลง อีเกิ้งเดือนดาว

เพลง: อีเกิ้งเดือนดาว

ศิลปิน: การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้

คำร้อง: สะเลอปี้

ทำนอง: สะเลอปี้

เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ด

 

แม่บอกให้เอาน้อง อย่าสิหนีไปไส

แม่สิลงไปไฮ อยู่ไร่ปลายนา

สิเก็บแมงมันเป็นของฝากขึ้นมา

ให้เอาน้องเด้อล่ะ แม่สิไปนาไปไฮ

 

เล่นไปดีๆ คือสิบ่มีปัญหา

แต่ว่าต่อมารถเป็กๆ แลนกาย

บักหล่าน้องข่อย ให้สิเป็นสิตาย

ข่อยสิอ่อยจั่งใด๋ อ้อจั่งสิแล้วกัน

 

อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว

ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่

กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า

เด็กน้อยผีบ้าแล้วพากันตดปู๊ด

ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..

แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้

 

เล่นไปดีๆ คือสิบ่มีปัญหา

แต่ว่าต่อมารถเป็กๆ แลนกาย

บักหล่าน้องข่อย ให้สิเป็นสิตาย

ข่อยสิอ่อยจั่งใด๋ อ้อจั่งสิแล้วกัน

 

อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว

ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่

กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า

เด็กน้อยผีบ้าแล้วพากันตดปู๊ด

ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..

แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้

 

อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว

ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่

กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า

เด็กน้อยผีบ้าแล้วพากันตดปู๊ด

 

อีเกิ้งเดือนดาว ผู้สาวตำข้าว

ผู้เฒ่าเป่าแคน ตั๊กแตนเป่าปี่

กุ๊ดจี่ไถนา แมงคามหลกกล้า

เด็กน้อยผีบ้าแล้วพากันตดปู๊ด

ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..ปู๊ด..

แมงตดสูดกัดหน้าเด็กน้อย..ขี้ให้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***