เพลง Flames

อัลบั้ม Flames

ศิลปิน SG Lewis, Ruel

09 ส.ค. 62

เนื้อเพลง Flames

Song: Flames

Artist: SG Lewis/Ruel

Lyrics:Sam Lewis/Sophie Frances Cooke/David Phelan/Alexander Oriet

Composed:Sam Lewis/Sophie Frances Cooke/David Phelan/Alexander Oriet

Going down in flames

Going down in flames

Going down

Going down

Going down

Going down

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down

Going down

Going down in flames

Going down

Going down in flames

Going down in flames

 

Going down in flames

Going down

Going down

Going down

Going down

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

Going down in flames

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***