เพลง ได้เลย

อัลบั้ม Trip

ศิลปิน Zeal

19 ต.ค. 47

เนื้อเพลง ได้เลย

ได้เลย - Zeal (Pex Zeal)

Written by:ฟ้าฟื้น

ความเป็นตัวของตัวเอง

 

กับเรื่องความรัก

 

ลำบากเสมอ

 

ความเป็นจริงที่ต้องเจอ

 

ค่อนข้างโหดร้าย

 

จบไม่ค่อยสวย

 

กับเธอ ฉันเกรงว่า

จะเสี่ยงไป

 

ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย

 

เอางี้ ละกัน

 

ฉันแล้วแต่เธอ

 

ได้เลย แบบไหน

ยังไงได้เลย

 

แบบไหนยังไง

ก็พร้อมยอมเสมอ

 

ฉันขอให้เธอบอกมา

 

ได้เลย สุดแท้

แต่เธอต้องการ

 

สุดแท้แต่เธอ

จะรักคนแบบไหน

 

ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

 

มันเป็นตัวของตัวเอง

 

ก็ไม่เดือดร้อน

 

ขอให้เธอรัก

 

จะยังไงขอมีเธอ

 

ดีกว่าต้องช้ำ

 

ตลอดชีวิต

 

กับเธอ ฉันเกรงว่า

จะเสี่ยงไป

 

ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย

 

เอางี้ ละกัน

 

ฉันแล้วแต่เธอ

 

ได้เลย แบบไหน

ยังไงได้เลย

 

แบบไหนยังไง

ก็พร้อมยอมเสมอ

 

ฉันขอให้เธอบอกมา

 

ได้เลย สุดแท้

แต่เธอต้องการ

 

สุดแท้แต่เธอ

จะรักคนแบบไหน

 

ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

 

ให้เธอรัก

 

กับเธอ ฉันเกรงว่า

จะเสี่ยงไป

 

ฉันกลัวได้ไม่เท่าเสีย

 

เอางี้ ละกัน

 

ฉันแล้วแต่เธอ

 

ได้เลย แบบไหน

ยังไงได้เลย

 

แบบไหนยังไง

 

ก็พร้อมยอมเสมอ

 

ฉันขอให้เธอบอกมา

 

ได้เลย สุดแท้

แต่เธอต้องการ

 

สุดแท้แต่เธอ

จะรักคนแบบไหน

 

ฉันก็จะเป็นแบบนั้น

 

ได้เลย แบบไหน

ยังไงได้เลย

 

แบบไหนยังไง

ก็พร้อมยอมเสมอ

 

ฉันขอให้เธอบอกมา

 

ได้เลย สุดแท้

แต่เธอต้องการ

 

สุดแท้แต่เธอ

จะรักคนแบบไหน

 

ฉันก็จะเป็นแบบ

นั้นให้เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***