เพลง Don't You Love Me Anymore

อัลบั้ม The Life of a Man - The Ultimate Hits 1968 - 2013

ศิลปิน Joe Cocker

20 พ.ย. 58

เนื้อเพลง Don't You Love Me Anymore

Don't You Love Me Anymore (你是否不再爱我) - Joe Cocker

Written by:Diane Warren/Albert Hammond

Oh oh

I thought

I'd see you smile

When I walked in the door

Thought those arms of

Yours would be open wide

 

The way they were before

 

Why do you look at me

Like I'm some stranger now

Why do you pull away

When you used

To hold me so tight

Don't you love me anymore

Have your learned

To live your life without me

Don't you love me anymore

When did the fire go out

Where did the feeling go

 

Did it slip away

When I wasn't there

Baby now I've come home

I thought you'd want me babe

I was so sure

You'd ask me to to stay

I thought you'd need this too

Guess it didn't work out that way

Don't you love me anymore

Have you learned

To live your life without me

Don't you love me anymore

Darling

When did the fire go out

Where did the feeling go

Why do you pull away

When you used

To hold me so close baby

Don't you love me anymore

Have your learned

To live your life without me

Don't you love me anymore

Don't you love me anymore

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***