เพลง Zero Gravity (feat.Dalchong Of Cheeze, Jacoby Planet)

อัลบั้ม Zero Gravity

ศิลปิน Olltii, 달총, 쟈코비플래닛

30 ธ.ค. 58

เนื้อเพลง Zero Gravity (feat.Dalchong Of Cheeze, Jacoby Planet)

무중력 (失重) - 올티 (Olltii)/달총 (Dalchong)/쟈코비플래닛 (Jacoby Planet)

词:올티

曲:쟈코비/올티

붕 떠있는듯한

혼자인 기분 어두운 내 방

내 얼굴을 환하게 하는건

핸드폰의 조명뿐

그마저도 잠시뿐인 점멸등

무표정으로 넘긴 타임라인 속

넘치는 말 언제 한번 만나 꼭

의미없는 낙서를 담벼락에 새기듯

 

무의미하게 스쳐만 가는 얘기들

 

내가 태그된 글

실없는 웃음뿐인

영상이나 사진

 

정해진 답인냥 대꾸해 늘

몇개의 키읔자로

웃어넘기는 척하지

 

이유도 모른채 닳아진 마음

 

이런 날 알아주길 바라지만

답없는 문제로

고민하는 내가 애같아서

내 마음처럼

그냥 화면을 잠갔어

붕 또 이렇게 난 떠올라

 

부푼 외로움에 실려가는대로

쿵 떨어지게돼도 몰라

터진 눈물이 흘러가는대로

 

모처럼 친구들을 만났어

 

취하면 좀 나아질까봐서

반 억지로 채워낸

술 한잔이지만

가볍게 비워내기엔

생각이 무겁지 난

익숙한 농담 몇잔의 마취제

한바탕 요란했던

자릴 마친뒤에

집으로 돌아오는 길

술 덕에 무뎌진 감정이

다시 쏠려와 난 구역질

 

혼자 뒤척이다

게워냈음했던

너의 기억이나

술기운을 빌려서 연락했지

 

나처럼 너도 괜찮은 척 하겠지

잘지냈냔 너의 문자에

망설여 한참

그럭저럭 잘지어낸

잘지낸단 답장

 

응 시간날 때 한번 만나자

 

시간이 늦었네 그럼 잘자

붕 또 이렇게 난 떠올라

부푼 외로움에 실려가는대로

쿵 떨어지게돼도 몰라

 

터진 눈물이 흘러가는대로

날 가득 채우는게

허전함이어서

날 비워낼래도 허전함만 컸어

혼자이기 싫어 뱉은

혼자이고 싶단 말

 

내 거짓말이 나만 못속이나봐

홀로 남은듯한 소외감은

우리의 우주가 달라서일까

붕 중력을 모른다는듯

 

새까만 밤을 혼자 표류하는중

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***