เพลง I'm Real (Murder Remix)

อัลบั้ม On The 6

ศิลปิน Jennifer Lopez

14 ม.ค. 56

เนื้อเพลง I'm Real (Murder Remix)

I'm Real

(Let's go)

Called you on the phone

Said I'm coming through

Hope you're all alone

'Cause I got plans for you

We could stay at home or dance and hand all night

As long as I'm with you

It doesn't matter what we do

Don't ask me where I've been

Or what I'm gonna do

Just know that I'm here with you

Don't try to understand

Baby, there's no mystery

Cause you know how I am

I'm real, what you get is what you see

What you trying to do to me

You want to say your mine

Be with me all the time

You're falling so in love

Say you just can't get enough

You're telling all your friends

You like the way I dress

The way I wear my hair

Show me off to all your friends

Baby, I don't care

Just as long as you tell them who I am

Tell them I'm the one that made you give a damn

Don't ask where I've been

Don't ask where I've been

Or what I'm gonna do

Or what I'm gonna do

Just know that I'm here with you

Just know that I'm here with you

Don't try to understand

Don't try to understand

Baby, there's no mystery

Baby, there's no mystery

Cause you know how I am

Cause you know how I am

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

I'm real, what you get is what you see

What you trying to do to me

What you trying to do to me

What you trying to do to me

What you trying to do to me

What you trying to do to me

What you trying to do to me

What you trying to do to me

You want to say your mine

You want to say your mine

You want to say your mine

You want to say your mine

You want to say your mine

You want to say your mine

You want to say your mine

Be with me all the time

Be with me all the time

Be with me all the time

Be with me all the time

Be with me all the time

Be with me all the time

Be with me all the time

You're falling so in love

You're falling so in love

You're falling so in love

You're falling so in love

You're falling so in love

You're falling so in love

You're falling so in love

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

Say you just can't get enough

You're telling all your friends

You're telling all your friends

You're telling all your friends

You're telling all your friends

You're telling all your friends

You're telling all your friends

You're telling all your friends

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***