เพลง Mothers Pride (Remastered)

อัลบั้ม Listen Without Prejudice / MTV Unplugged (Deluxe)

ศิลปิน George Michael

20 ต.ค. 60

เนื้อเพลง Mothers Pride (Remastered)

Mothers Pride (Remaster) - George Michael (乔治·迈克尔)

Written by:George Michael

Oh she knows

 

She takes his hand

 

And prays the child will understand

 

At the door they watch the men go by

 

In the clothes that daddy wore

 

Mothers pride

 

Baby boy

 

His father's eyes

 

He's a soldier waiting for war

 

Time will come

 

He'll hold a gun

 

His father's son

 

And as he grows

 

He hears the band

 

Takes the step from boy to man

At the shore she waves her son goodbye

 

Like the man she did before

 

Mothers pride

 

Just a boy

 

His country's eyes

 

He's a soldier waving at the shore

 

In her heart the time has come

 

To lose a son

 

And all the husbands all the sons all the lovers gone

They make no difference

 

No difference in the end

 

Still hear the woman say your daddy died a hero

 

In the name of God and man

 

Mothers pride

 

Crazy boy

 

His lifeless eyes

 

He's a soldier now forevermore

 

He'll hold a gun till kingdom come

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***