เพลง Huey Newton

อัลบั้ม St. Vincent

ศิลปิน St. Vincent

01 ม.ค. 56

เนื้อเพลง Huey Newton

 

 

Huey Newton - St. Vincent

Feelings flash cards

 

Fake knife real ketchup

 

Cardboard cutthroats

 

Cowboys of information

 

Pleasure dot loathing dot Huey dot Newton

 

Oh, it was a lonely, lonely winter

 

Fuckless porn sharks

 

Toothless but got a big bark

 

Live children blind psychics

 

Turned online assassins

 

So Hale Bopp, Hail Mary,

 

hail Hagia Sophia

Oh it was a lonely, lonely winter

 

Entombed in the shrine of zeros and ones

You know, you know

 

With fatherless features,

 

you motherless creatures you know

 

In perpetual night oh it's

terribly frightening

You know, you know

 

You got the pop and the hiss

in the city of misfits you know

 

Safe safer safest, faith for the

faithless

 

Dim dim and dimmer sucker for sinners

 

I'm entombed in a shrine of zeros and ones

You know, you know

 

With fatherless features,

you motherless creatures you know

 

In perpetual night oh it's

terribly frightening

You know, you know

 

You got the pop in the hiss

in the city of misfits

 

Safe safer safest,

faith for the faithless

 

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***