เพลง (What A) Wonderful World

อัลบั้ม The Art Garfunkel Album

ศิลปิน Art Garfunkel

01 ต.ค. 27

เนื้อเพลง (What A) Wonderful World

(What A) Wonderful World - Art Garfunkel

Written by:Herb Alpert/L. Adler/S. Cooke/Art Garfunkel/Phil Ramone

What a wonderful wonderful world this would be

 

What a wonderful wonderful wonderful wonderful world

 

Don't know much about history

 

Don't know much biology

 

Don't know much about a science book

 

Don't know much about the french I took

But I do know

But I do know that I love you

 

And I know that if you love me too

 

What a wonderful wonderful world this would be

 

Don't know much about geography

 

Don't know much trigonometry

Don't know much about algebra

 

I don't know what a slide rule is for

But I do know

But I do know one and one is two

 

And if this one could be with you

A wonderful world

What a wonderful wonderful world this would be

 

What a wonderful wonderful wonderful world

 

Now I don't claim

 

To be an a student

 

But I'm tryin' to be

 

I think that maybe by bein' an a student baby

Baby

I could win your love for me

Don't know much about the middle ages

 

Looked at the pictures then I turned the pages

Don't know nothin' 'bout no rise and fall

 

Don't know nothin' 'bout nothin' at all

 

Girl it's you that I've been thinkin' of

 

And if I could only win your love oh girl

What a wonderful what a wonderful world this would be

 

What a wonderful wonderful world this would be

 

What a wonderful wonderful wonderful wonderful world

 

What a wonderful wonderful wonderful wonderful world

 

What a wonderful wonderful wonderful wonderful world

 

What a wonderful wonderful wonderful wonderful world

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***