เพลง The Sound of Silence (Electric Version) (Overdubbed Version)

อัลบั้ม The Graduate - Music From The Broadway Comedy

ศิลปิน Simon & Garfunkel

18 มี.ค. 58

เนื้อเพลง The Sound of Silence (Electric Version) (Overdubbed Version)

The Sound of Silence (Overdubbed Version) - Simon & Garfunkel

Written by:Paul Simon

Hello darkness my old friend

 

I've come to talk with you again

 

Because a vision softly creeping

 

Left it's seeds while I was sleeping

 

And the vision that was planted in my brain

 

Still remains

 

Within the sound of silence

 

In restless dreams I walked alone

 

Narrow streets of cobblestone

 

Neath the halo of a streetlamp

 

I turned my collar to the cold and damp

 

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

 

That split the night

 

And touched the sound of silence

 

And in the naked light I saw

 

Ten thousand people maybe more

 

People talking without speaking

 

People hearing without listening

 

People writing songs that voices never shared

 

No one dared

 

Disturb the sound of silence

 

Fools said I you do not know

 

Silence like a cancer grows

 

Hear my words that I might teach you

 

Take my arms that I might reach you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***