เพลง Bigger Than Me

อัลบั้ม Witness

ศิลปิน Katy Perry

09 มิ.ย. 60

เนื้อเพลง Bigger Than Me

Bigger Than Me - Katy Perry (凯蒂·佩里)

Written by:Katy Perry/Sarah Hudson/Corin Roddick/Megan James

Can't go with the flow got to make waves

 

Even though I look at the sand and I'm just one grain

 

But my intuition says there's a bigger mission I must embrace

 

So I'm I'm pushing my thoughts to a new place

 

I'm kicking and screaming 'cause it won't be easy

To break all the patterns

 

If I'm not evolving I'm just another robot

Taking up oxygen

 

It's something bigger than me

 

I can feel it beginning

Something bigger than me

 

Yeah I can feel it opening

 

Tried to ignore it but it keeps on growing

 

Out of control

 

It's something bigger than me

 

And I can feel it happening

 

So I'll speak my truth

Though my voice shakes

 

Try to summon the strength

To look fear in the face

 

But I'm kicking and screaming 'cause it won't be easy

To break all the patterns

 

If I'm not evolving I'm just another robot

 

Taking up oxygen

 

It's something bigger than me

 

I can feel it beginning

Something bigger than me

 

Yeah I can feel it opening

 

Tried to ignore it but it keeps on growing

 

Out of control

 

It's something bigger than me

 

I can feel it happening

Happening happen

I can feel it

Happening happen

I can feel it

Happening happen

I can feel it

 

I can feel it

I can feel it I can feel it

 

It's something bigger than me

 

Something bigger than me

 

Yeah I can feel it opening

 

Tried to ignore it but it keeps on growing

 

Out of control

 

It's something bigger than me

 

I can feel it happening

Happening

I can feel it

Happening

I can feel it

Happening

I can feel it

Happening

I can feel it

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***