เพลง Electric Touch

อัลบั้ม GALLERY

ศิลปิน A R I Z O N A

19 พ.ค. 60

เนื้อเพลง Electric Touch

Electric Touch (触电) - A R I Z O N A

Written by:Julia Michaels/David Labuguen/Zachary Hannah/Nathan Esquite

 

Pause all these words

 

Pause all these words that we keep hearing

 

Who said it first who said it first let's not go down like this

 

Take your pain take all of the emotions that you feel

 

Give 'em all to me

 

Oh I I I I wanna get lost in the night now

Hold me in the dark turn the lights down

 

And give me your electric touch

 

Oh I I I I don't wanna think about distance

 

I just wanna be in your existence

 

So give me your electric touch oh

 

Give me your electric touch oh

 

Oh all the things remember all the things we used to do

Give into me give into me and I'll give into you

If you need it or if you need to win then I'll lose

 

If it brings me back to you

 

Oh I I I I wanna get lost in the night now

Hold me in the dark turn the lights down

 

And give me your electric touch

 

Oh I I I I don't wanna think about distance

 

I just wanna be in your existence

 

So give me your electric touch oh

 

Give me your electric touch oh

 

Give me your electric touch oh

 

Oh oh oh oh oh oh

 

So give me your electric touch oh

 

Oh oh

 

Give me your electric touch oh

 

Woah oh oh oh oh

 

Give me your electric touch oh oh

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***