เพลง LOSER

อัลบั้ม M

ศิลปิน BIGBANG

01 พ.ค. 58

เนื้อเพลง LOSER

เพลง: LOSER

ศิลปิน: BIGBANG

 

LOSER เวโทรี เซน ชอกฮานึน กอบแชงงี

 

มท-ดแวน ยังอาจี กอ-อุล โซเก นอน

 

JUST A LOSER เวโทรี ซังชอปูนิน มอจอรี

 

ดอเรอุน ซือเรกี กอ-อุล โซเก นัน I’M A

 

ซลจิกฮี เซซังกวา นัน อออุลลิน ชอก ออบซอ

 

ฮลโลยอทดอน แนเกน ซารัง ตาวิน บอลซอ

 

อิทฮยอ ชินจี โอแร ชอ ชีกัน โซเก

 

ดอ อีซังงึน มท ดึดเกซซอ เฮมังชัน ซารัง โนแร

 

นอนา นานา คือจอ คิลดึลยอจิน แดโร

 

กักบน โซเก โนรานานึน ซึลพึน ปีเอโร

 

นัน มอลลี วาบอรยอซซอ I’M COMING HOME

 

อีเจ ดาชี โดรากัลแล ออริล ชอก เชจารีโร

 

ออนเจบูทอนกา นัน

 

ฮานึล โบดา ตันกึล ดอ บาราโบเก ดแว

 

ซุมชวีกีโจชา ฮิมกยอวอ

 

โซนึล ปอดจีมัน คือ นูกูโด นัล ชาบา ชูจิล อันเน I’M A

 

LOSER เวโทรี เซน ชอกฮานึน กอบแชงงี

 

มท-ดแวน ยังอาจี กอ-อุล โซเก นอน

 

JUST A LOSER เวโทรี ซังชอปูนิน มอจอรี

 

ดอเรอุน ซือเรกี กอ-อุล โซเก นัน I’M A

 

บันบกดเวนึน ยอจาดึลกวาเอ แน ชิลซู

 

ฮารุทบามึล ซารังฮาโก แฮ ตือมยอน ชิลจึง

 

แชกิมจีจี มท ฮัล นาเอ อีกีจอกิน คีปึม

 

ฮานา แตเม โมดึน กอชี มังกาจยอบอริน ชีกึม

 

มอมชุล ชุล โมรือดอน นาเอ วีฮอมฮัน ชิลจู

 

อีเจน อามูรอน คัมฮึงโด แชมีโด ออบนึน คีบุน

 

นา บยอรัง คือเท ฮนจา อิทเน I’M GOING HOME

 

นา ดาชี โทรากัลแล เยจอเน เชจารีโร

 

ออนเจบูทอนกา นัน

 

ซารัมดือเร ชีซอนึล ดูรยอวอมัน แฮ

 

อูนึน กอทโจชา ชีกยอวอ

 

อูซอโบจีมัน คือ อามูโด นัล อาราชูจิล อันเน I’M A

 

LOSER เวโทรี เซน ชอกฮานึน กอบแชงงี

 

มท-ดแวน ยังอาจี กอ-อุล โซเก นอน

 

JUST A LOSER เวโทรี ซังชอปูนิน มอจอรี

 

ดอเรอุน ซือเรกี กอ-อุล โซเก นัน I’M A

 

พารัน ชอ ฮานือรึล วอนมังฮาจี นัน

 

คากึม แนรยอโนโก ชีพอจยอ I WANT TO SAY GOOD BYE

 

อี คีเร คือเท บังฮวังงี คึทนามยอน

 

บูดี ฮูเฮ ออบนึน แชโร ดู นุน คามึล ซู อิทกิล

 

LOSER เวโทรี เซน ชอกฮานึน กอบแชงงี

 

มท-ดแวน ยังอาจี กอ-อุล โซเก นอน

 

JUST A LOSER เวโทรี ซังชอปูนิน มอจอรี

 

ดอเรอุน ซือเรกี กอ-อุล โซเก นัน I’M A

 

LOSER

I’M A LOSER

I’M A LOSER

I’M A LOSER

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***