เพลง The Beat Goes On

อัลบั้ม ...Baby One More Time

ศิลปิน Britney Spears

12 ม.ค. 42

เนื้อเพลง The Beat Goes On

Drums keep pounding rhythm to the brain

La-dee-da-dee-dee

La-dee-da-dee-da

Wait till you have reached the age

Blah blah

History has turned the page

Blah blah

We still want to hear a brand new thing

Uh huh

We still need a song to sing

Uh huh

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

Drums keep pounding rhythm to the brain

La-dee-da-dee-dee

La-dee-da-dee-da

Love is a thirsting lasting on my mind

From tomorrow until the end of time

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes

And the beat goes

And the beat goes on

Drums keep pounding rhythm to the brain

La-dee-da-dee-dee

La-dee-da-dee-da

We still move to a rhythm just like this

We still dream of sharing our first kiss

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

Drums keep pounding rhythm to the brain

La-dee-da-dee-dee

La-dee-da-dee-da

Well our kids are turning faster everyday

We still want to dance the night away

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on

And the beat goes on...

 

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***