เนื้อเพลง แย็บกันมั้ย

เพลง: แย็บกันมั้ย

ศิลปิน: แซ็ค ชุมแพ

 

แย็บซ้าย แย็บขวา แย็บหน้า แย็บหลัง

แย็บพร้อมๆกัน

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

 

สาดสาดหมัดมาเลยสาดหมัดมาเลย

ก็มาดิค้าบก็มาดิค้าบ

ที่ถอยไม่ได้กลัวหรอกนะ

แค่ถอยไปตั้งหลักอย่าได้ใจได้ใจ

 

ผมเคยเป็นนักเลง

แต่ตัวผมเองจบไม่ค่อยสวย

วันนี้เลยใส่กางเกงนักมวย

 

วันนี้เลยใส่กางเกงนักมวย

หากไปได้สวยจะบวชทดแทนคุณ

 

สงกรานต์มาแล้ว

เด็กแว้นเด็กแนวต้องหลบไปหลบไป

สงกรานต์ปีนี้จะโชว์ของดีให้พ่อแม่ภูมิใจ

ฝุ่น PM 2.5 ว่าอันตราย

ยังไม่เท่าฝุ่นควันลูกผู้ชาย

ไม่ว่าใครหน้าไหนจะจับแย็บทันที

 

แย็บซ้าย แย็บขวา แย็บหน้า แย็บหลัง

แย็บพร้อมๆ กัน

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

 

สาดสาดมาอีกครั้งจัดมาอย่ายั้ง

ก็มาดิค้าบก็มาดิค้าบ

 

คราวนี้จะไม่ถอยตั้งรับ

คราวนี้จะไม่ถอยตั้งรับ

สาดมาสาดกลับไม่โกงไม่โกง

 

สงกรานต์มาแล้ว

เด็กแว้นเด็กแนวต้องหลบไปหลบไป

สงกรานต์ปีนี้จะโชว์ของดีให้พ่อแม่ภูมิใจ

ฝุ่น PM 2.5 ว่าอันตราย

ยังไม่เท่าฝุ่นควันลูกผู้ชาย

ไม่ว่าใครหน้าไหนจะจับแย็บทันที

 

แย็บซ้าย แย็บขวา แย็บหน้า แย็บหลัง

แย็บพร้อมๆกัน

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ แย็บ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***