เพลง คนตอบบ่อยู่

เนื้อเพลง คนตอบบ่อยู่

เพลง: คนตอบบ่อยู่

ศิลปิน: เอิ้นขวัญ วรัญญา

 

พูดบ่ออกย่อนว่าลำบากใจ

ที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถาม

เรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำ

ที่ความฮักเอาต้องจบไป

 

บ่อยากสิเจอประโยคคำถาม

ที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้

เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บ่เข้าใจ

สิฆ่าให้ตายกะตอบบ่ได้เพิ่นถามผิดคน

 

คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋

ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้

สิให้ถามไผเจ็บใจกะได้แต่ทน

คนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวน

เป็นหยังคือเลิกกันทั้งที่ฮักกันมาตั้งดน

อิหยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นหละ

 

ก็เมื่อเธอคนที่ฮักสุดใจ

จากไปด้วยการบ่เว้าบ่จา

มื้อนี่อยากสิหลบให้สุดขอบฟ้า

บ่มาพ้อหน้าเลยกับไผ

 

บ่อยากสิเจอประโยคคำถาม

ที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้

เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บ่เข้าใจ

สิฆ่าให้ตายกะตอบบ่ได้เพิ่นถามผิดคน

 

คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋

ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้

สิให้ถามไผเจ็บใจกะได้แต่ทน

คนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวน

เป็นหยังคือเลิกกันทั้งที่ฮักกันมาตั้งดน

อิหยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นหละ

 

บ่อยากสิเจอประโยคคำถาม

ที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้

เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บ่เข้าใจ

สิฆ่าให้ตายกะตอบบ่ได้เพิ่นถามผิดคน

 

คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋

ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้

สิให้ถามไผเจ็บใจกะได้แต่ทน

คนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวน

เป็นหยังคือเลิกกันทั้งที่ฮักกันมาตั้งดน

อิหยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นหละ

 

คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋

ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้

สิให้ถามไผเจ็บใจกะได้แต่ทน

คนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวน

เป็นหยังคือเลิกกันทั้งที่ฮักกันมาตั้งดน

อิหยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นหละ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***