เพลง Down on the Street (Remastered)

อัลบั้ม Rhino Hi-Five: The Stooges

ศิลปิน The Stooges

24 ต.ค. 49

เนื้อเพลง Down on the Street (Remastered)

Down On The Street (沿路而下) - The Stooges

Written by:Dave Alexander/Ron Asheton/Scott Asheton/Iggy Pop

Down on the street where the faces shine

 

Floatin' around I'm a real low mind

 

See a pretty thing

 

Ain't no wall

 

See a pretty thing

 

It ain't no wall

 

No wall

 

No wall

 

No wall

 

Ooh

 

Yeah deep in the night I'm lost in love

 

Yeah deep in the night I'm lost in love

 

A thousand lighs

 

Look at you

 

A thousand lights

 

Look at you

 

I'm lost

 

I'm lost

 

I'm lost yeah

 

I'm lost

 

Lost lost lost

 

Ooh

 

Ooh low low low low low low low low

 

Low low low

 

Faces shine real low mind

 

Real low mind

 

I'm a real low mind

 

Real low mind

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***