เพลง Unforgettable (Remastered 2003)

อัลบั้ม In Love

ศิลปิน Nat King Cole

10 ก.พ. 60

เนื้อเพลง Unforgettable (Remastered 2003)

Unforgettable (Remastered 2003) - Nat King Cole (纳京高)

Written by:Irving Gordon

Unforgettable

 

That's what you are

 

Unforgettable

 

Tho' near or far

 

Like a song of love that clings to me

 

How the thought of you does things to me

 

Never before

 

Has someone been more

 

Unforgettable

 

In every way

 

And forever more

 

That's how you'll stay

 

That's why darling it's incredible

 

That someone so unforgettable

 

Thinks that I am

 

Unforgettable too

 

Unforgettable

 

In every way

 

And forever more

 

That's how you'll stay

 

That's why darling it's incredible

 

That someone so unforgettable

 

Thinks that I am

 

Unforgettable too

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***