เพลง Bring Me Your Loves

อัลบั้ม St. Vincent

ศิลปิน St. Vincent

09 ก.พ. 58

เนื้อเพลง Bring Me Your Loves

 

 

Bring Me Your Loves - St. Vincent

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

I thought you were like a dog

I thought you were like a dog

 

But you made a pet of me

 

So how

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

I I took you off your leash

 

I I took you off your leash

But I can't no I can't make you heel

Heels heels

We both have our rabid hearts

 

Feral from the very start

 

So Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

Bring me your loves all your

Loves your loves

I wanna love them too you know

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***