เพลง Matilda, Matilda!

อัลบั้ม Day-O

ศิลปิน Harry Belafonte

04 พ.ค. 62

เนื้อเพลง Matilda, Matilda!

Matilda, Matilda - Harry Belafonte

Hey Matilda Matilda Matilda she take me money and run Venezuela

Once again now

Matilda Matilda Matilda she take me money and run Venezuela

 

Five hundred dollars friends I lost

 

Woman even sell me cat and horse

 

Heya Matilda she take me money and run Venezuela

 

Everybod

 

(Matilda) Sing out the chorus

(Matilda) Sing a little louder

Matilda she take me money and run Venezuela

Once again now

(Matilda) Going 'round the corner

(Matilda) Sing out the chorus

Matilda she take me money and run Venezuela

Well the money was to buy me house an' lan'

Then she got a serious plan

A-hey ah

Matilda she take me money and run Venezuela

 

Everybody

Matilda

 

Matilda

 

Matilda she take me money and run Venezuela

Once again now

(Matilda) Going 'round the corner

Matilda

 

Matilda she take me money and run Venezuela

Well the money was just inside me bed

 

Stuck up in a pillow beneath me head

Don't you know

 

Matilda she found me money and

 

Everybody

Matilda

 

Matilda

 

Matilda she take me money and run Venezuela

Once again now

(Matilda) Hooma locka chimba

(Matilda) Bring me little water

Matilda she take me money and run Venezuela

 

Women over forty

Matilda

 

Matilda

 

Matilda she take me money and run Venezuela

 

Everybody

(Matilda) Goin' round the corner

(Matilda) Bring me little water

 

Matilda she take me money and run Venezuela

 

Well me friends never to love again

All me money gone in vain

Uh heya

Matilda she take me money and run Venezuela

Everybody

Matilda

 

Matilda Oom ba-locka-chimba

(Matilda she take me money and run Venezuela)

Sing a little softer

 

Matilda

 

Matilda

 

Matilda she take me money and run Venezuela

 

EVERYBODY

Matilda

 

Matilda Sing out the chorus

Matilda she take me money and run Venezuela

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***