เพลง T.V. Eye (Take 5)

อัลบั้ม Highlights From The Funhouse Sessions

ศิลปิน The Stooges

19 พ.ค. 60

เนื้อเพลง T.V. Eye (Take 5)

 

T.V. Eye (Take 5) - The Stooges

Written by:Dave Alexander/Ron Asheton/Scott Asheton/Iggy Pop

Lord

 

See that cat

 

Yeah I do mean you

 

See that cat

 

Yeah I do mean you

 

She got a TV eye on me

 

She got a TV eye

 

She got a TV eye on me oh

 

See that cat

 

Down on her back

 

See that cat

 

Down on her back

 

She got a TV eye on me

 

She got a TV eye

 

She got a TV eye on me oh

 

See that cat

 

I do mean you

 

See that cat

 

I do mean you

 

She got a TV eye on me

 

She got a TV eye

 

She got a TV eye on me oh

 

Right on right on right on

 

Right on

 

See that cat

 

Down on her back

 

See that cat

 

Down on her back

 

She got a TV eye on me

 

She got a TV eye

 

She got a TV eye on me oh

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***