เพลง Color Ring

อัลบั้ม 2014 S/S

ศิลปิน WINNER

12 ส.ค. 57

เนื้อเพลง Color Ring

Song: Color Ring

Artist: WINNER

 

ฮานือรึล พาราเค อารึมดับกีมัน ฮันเด

เน โมซือบึน เว อิรอกเค โชราเฮจยอนมัน กา เว

แดดับ ออบนึน จอนฮวากีมัน บุทจับโก

 

ฮึลลอนาโอนึน โนเรน กัมมีโลกีมัน ฮันเด

เน ควีเอนึน เว อิรอกเค อาพือเกมัน ทุลยอ เว

นอล อิรอบอริน เน มาอือเม พีมยองชอรอม

 

นอล ฮยังฮัน เน กือรีอึม นอมอโร ทึลยอโอนึน โนเรนึน

อีรอน นัล บีอุซนึน กอลกา กัททึน จารีมัน บอลซอ มยอด บอนแจ

 

นานึน เว อีเจซอยา

นัล ตอนาบอริน เว อีเจซอยา

อิรอกเค อี โนเรเฮ

ซึลพึน มาจีมักกึล ทึดโก อิซซอ

 

เว อีเจซอยา

เน กยอทเท ออบนึน เว อีเจซอยา

อิรอกเค อี โนเรเฮ

ซึลพึน โนเลมัลเร อุลโก อิซซอ

 

นัล ทัลมึน color ring ring ring ring ring

นัล ทัลมึน color ring ring ring ring ring

 

Ring ring ชิมเด ยอพเพซอ อุลรีโก อิซซึล จอนฮวา

เชบัล จอม บาดาบวา นากาจี อุลรีจีนึน มา

(อีบอนี มาจีมัก มาจีมัก ฮามยอนซอ ทาชี โต กอลรอบนดา)

อูรี กัทชี กอดอน ชูออก กือ กิล วีรึล ทาชี กอลรอบนดา

 

อาจิกโด ควีเฮ แมมโดรา นอเอ อุซซึมโซรี

เซบยอก จอนฮวากี นอมอ ซกซักกีดอน ซารังโนรี

อีเจน ทือรึล ซู โด ออบเก บุทจับบึล ซู โด ออบเก

นัล มักนึน อี เมลโลดีกา ยาซกเฮโด ทาชี โต จอนฮวารึล กอเน

 

นอล ฮยังฮัน เน กือรีอึม นอมอโร ทึลยอโอนึน โนเรกา

นาเอ เดฮัน ทาบิน กอลกา กัททึน จารีมัน บอลซอ มยอด บอน แจ

 

นานึน เว อีเจซอยา

นัล ตอนาบอริน เว อีเจซอยา

อิรอกเค อี โนเรเฮ

ซึลพึน มาจีมักกึล ทึดโก อิซซอ

 

เว อีเจซอยา

เน กยอทเท ออบนึน เว อีเจซอยา

อิรอกเค อี โนเรเฮ

ซึลพึน โนเลมัลเร อุลโก อิซซอ

 

กึทเท เน ซน จาบาทลรามยอน ดวีตอลาซอน นอล บุทจับบัทดามยอน

จีกึมจึม อี โนเร แดชิน กือรีอุน นอเอ มกโซรี ทึดโก อิซเกซจี

 

เนกา จอม ดอ จัลเฮซทลรามยอน

นอเอเก เนกา จอม ดอ จัลเฮซทลรามยอน

จีกึมจึม อี ซึลพึน โนเร แดชิน

ตาตือทัน นอเอ มกโซรี

 

(นัล ทัลมึน color ring ring ring ring ring)

โนเรกา กึทนา คัล ซูรก เน มามึน มูนอจีโก

(นัล ทัลมึน color ring ring ring ring ring)

โนเรกา พันบก ดล ซูรก นุนมูรึน บอนจยอกาโก

(นัล ทัลมึน color ring ring ring ring ring)

ชีกันนี กัลซูรก เน ซกโซริน คีออกนาจี อันนา

(นัล ทัลมึน color ring ring ring ring)

ฮันมาดีราโด โจอึนนี PLEASE, SAY GOOD BYE

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***