เพลง #WYD

อัลบั้ม #WYD

ศิลปิน iKON

30 พ.ค. 59

เนื้อเพลง #WYD

Song: #WYD

Artist: iKON

 

โอ นึล โม แฮ โอ โอ

 

แน อิล โม แฮ โพ โก ชี พอ

นอ รึล วอน แฮ โอ โอ โอ

โพ โก ชี พอ

 

cuz I’m lonely lonely yeah

 

 

 

ออ ดี ยา พา ปา

 

มุน ดึก นี แซง กา กี นา ซอ

 

โมก โซ รี ดึด โก ชี พอ ซอ

 

กือ นยัง ฮัน บอน ชอน ฮวา แฮ บวา ซอ

 

นอ นึน นัม จา เอ มา อือ มึล อา รา

 

นา รึล ดือ รอท ตา นวัท ตา ฮา จา นา

 

นอ รึล ฮยัง ฮัน นอ เอ มอ เม มู นึน

 

จา ดง มู นี นี กา

กือ นยัง ดือ รอ โอ มยอน ดแว

 

มิล โก ดัง กี จี มา รา

 

 

 

นอ รัน กุม โซ เก ซอ

ฮอ อู จอก แต นึน นา

 

อี รอน แน กา ชิล จี มัน โอ โอ

 

ทอ อัล โก ชี พอ

นอ จี กึม ฮก ชี

 

แน แซง กา คา นีน จี

 

 

โอ นึล โม แฮ โอ โอ

 

แน อิล โม แฮ โพ โก ชี พอ

 

นอ รึล วอน แฮ โอ โอ โอ

 

โพ โก ชี พอ

 

cuz I’m lonely lonely yeah

 

 

 

Yeh girl นอน แน โม ดึน กอ

เช จา กึก ซอง baby

กือ นยัง แด โน โค มัล ฮา

โก ชี พอ ซอ shawty

 

นา โด อา รา แน กา นอ

เอ ออ จัง โซ เก อิท นึน

 

กือ นยัง ซู มา นึน ชัม ซู บู จุง ฮัน มยอง baby

 

นัน พา โด กา ทึน นี โม เม

 

คือ นยัง ซอ พิง ฮา โก ชี พอ

 

ชิม แฮ กา ทึน นอ เอ มอ เม ดือ รอ กา กิน

 

นอ มู กี พอ

 

 

คือ นยัง มอ ริท โซ กึล บี วอ

 

ชอล มึล แต ชอ รอบ เก โน รัท ตอน

 

ชู ออ คา นา รึล คี วอ girl

 

นอ รัน กุม โซ เก ซอ

ฮอ อู จอก แต นึน นา

 

อี รอน แน กา ชิล จี มัน โอ โอ

 

ทอ อัล โก ชี พอ นอ จี กึม ฮก ชี

 

แน แซง กา คา นีน จี

 

 

โอ นึล โม แฮ โอ โอ

 

แน อิล โม แฮ โพ โก ชี พอ

 

นอ รึล วอน แฮ โอ โอ โอ

 

โพ โก ชี พอ

 

cuz I’m lonely lonely yeah

 

 

 

ชิม แด วี โฮล โร นู วอ อิท จี มัน

 

โต จา มี โอ จี อา นา OH OH

นอ เอ เก ทอ คิบ เก ปา ชี โก ชี พอ

 

นอ เอ ซุม โซ รี นึล ดอ คา กา อี

นือ กี โก ชี พอ

 

 

โอ นึล โม แฮ โอ โอ

 

แน อิล โม แฮ โพ โก ชี พอ

 

นอ รึล วอน แฮ โอ โอ โอ

 

โพ โก ชี พอ

 

cuz I’m lonely lonely yeah

 

ชัล จา

 

ชัล จา

 

ชัล จา โย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***