เพลง Ain't No Sunshine

อัลบั้ม The Very Best Of

ศิลปิน Lighthouse Family

30 มี.ค. 46

เนื้อเพลง Ain't No Sunshine

Ain't No Sunshine - Lighthouse Family

Ain't no sunshine when she's gone

 

It's not warm when she's away

 

Ain't no sunshine when she's gone

 

And she's always gone too long

Anytime she goes away

 

Wonder this time where she's gone

 

Wonder if she's gonna stay

 

Ain't no sunshine when she's gone

 

And this house just ain't no home

Anytime she goes away

 

And I know, I know.I know I know

I know I know I know I know I know

I know I know I know I know I know

I know I know I know I know I know

I know I know I know

Hey, I oughta leave the young thing alone

Ain't no sunshine when she's gone

 

Only darkness everyday

 

Ain't no sunshine when she's gone

And this house just ain't no home

Anytime she goes away

 

Ain't no sunshine when she's gone

 

It's not warm when she's away

 

Ain't no sunshine when she's gone

 

And she's always gone too long

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

Anytime she goes away

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***