เพลง Funky Love

อัลบั้ม Instinct

ศิลปิน Kavana

01 มี.ค. 46

เนื้อเพลง Funky Love

I've been all over the looking for something

I've seen it all but still I've found no one like you

I broke all the rules I played every game

I soon realised all that I needed was you

Do you know how much I like it

Do you feel the same

(Cos you) give me everything I ever need and more

(Cos you) give me everything I ever need and more

(Cos you) give me everything I ever need and more

(Cos you) give me everything I ever need and more

(Cos you) give me everything I ever need and more

I spent my whole life looking for

I spent my whole life looking for

I spent my whole life looking for

I spent my whole life looking for

I spent my whole life looking for

Maybe this is it Cos we got funky love

Maybe this is it Cos we got funky love

Maybe this is it Cos we got funky love

Maybe this is it Cos we got funky love

Maybe this is it Cos we got funky love

Never knew a time like this before

Never knew a time like this before

Never knew a time like this before

Never knew a time like this before

Never knew a time like this before

There's nobody else I need to call

There's nobody else I need to call

There's nobody else I need to call

There's nobody else I need to call

There's nobody else I need to call

Baby this is it Cos we got funky love

Baby this is it Cos we got funky love

Baby this is it Cos we got funky love

Baby this is it Cos we got funky love

Baby this is it Cos we got funky love

 

Cos we got funky love

The way that you touch me feels so divine

And all the right places you know how to find with me

So let's take a moment to sit and remind

Ourselves of the feeling you're giving me all the time

Do'nt funky.Do you know how much I like it

Do you feel the same

Cos we got funky,we got funky love......

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***