เพลง ส่งรักส่งยิ้ม

เนื้อเพลง ส่งรักส่งยิ้ม

ส่งรักส่งยิ้ม - ตุ้ม จ่านกร้อง

 

Written by:Sure Entertainment

 

ยามเมื่อเธอยิ้มมา

 

สายตาเราปิ๊งกัน

 

ก็เก็บไปนอนฝัน

 

เสียจนพร่ำเพ้อ

 

ก็ไม่เคยเห็นใคร

 

สวยจับใจเช่นเธอ

 

เจอะคนงามทีไร

หัวใจเป็นสุข

 

อยากให้มองทางนี้นานๆ

 

ช่วยส่งยิ้มหวานๆ

 

อีกสักนิด

 

อยากขอเป็น

เพื่อนใจอยู่ใกล้ชิด

 

อยากเป็นมิตรกับคนสวย

 

ถ้าหากว่าสองเรา

 

นั้นเข้าใจซึ้งกัน

 

จะเนิ่นวันนานปี

 

พี่ไม่หนีหน้า

 

ถ้าพี่ส่งยิ้มไป

 

ขอให้ส่งยิ้มมา

 

อย่าไปมองชาย

ตายิ้มให้คนอื่น

 

อยากให้มอง

ทางนี้นานๆ

 

ช่วยส่งยิ้มหวานๆ

 

อีกสักนิด

 

หากได้เป็น

เพื่อนใจอยู่ใกล้ชิด

 

จะรักสุดชีวิต

 

ไม่คิดเปลี่ยนใจ

 

ยามเมื่อเธอยิ้มมา

 

สายตาเราปิ๊งกัน

 

ก็เก็บไปนอนฝัน

 

เสียจนพร่ำเพ้อ

 

ก็ไม่เคยเห็นใคร

 

สวยจับใจเช่นเธอ

 

เจอะคนงามที

ไรหัวใจเป็นสุข

 

อยากให้มองทางนี้นานๆ

 

ช่วยส่งยิ้มหวานๆ

 

อีกสักนิด

 

อยากขอเป็น

เพื่อนใจอยู่ใกล้ชิด

 

อยากเป็นมิตรกับคนสวย

 

ถ้าหากว่าสองเรา

 

นั้นเข้าใจซึ้งกัน

 

จะเนิ่นวันนาน

 

ปีพี่ไม่หนีหน้า

 

ถ้าพี่ส่งยิ้มไป

 

ขอให้ส่งยิ้มมา

 

อย่าไปมองชาย

ตายิ้มให้คนอื่น

 

อยากให้มองทางนี้นานๆ

 

ช่วยส่งยิ้มหวานๆ

 

อีกสักนิด

 

หากได้เป็นเพื่อน

ใจอยู่ใกล้ชิด

 

จะรักสุดชีวิต

 

ไม่คิดเปลี่ยนใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***