เพลง ห้องกระจก

อัลบั้ม ห้องกระจก

ศิลปิน safeplanet

27 ก.ย. 59

เนื้อเพลง ห้องกระจก

เพลง : ห้องกระจก

ศิลปิน : safeplanet

 

วันเวลาล่วงเลยฉันยังคงติดอยู่ข้างในห้องหนึ่ง

ยังคงว่างเปล่ายังสะท้อนเรื่องราวฝังใจ

ยังเก็บมันเอาไว้ไม่อาจจะหนีออกไป

 

จนเวลาล่วงเลยฉันยังคอยอยู่

ยังคงลองทบทวนค้นหาคำตอบ

ที่ตัวฉันนั้นรู้สึกว่าฉันนั้นคงหยุดมันไม่ไหว

แค่อยากจะหนีออกไป

 

ลองฉันลองเพียงจะมอง

ลองเพื่อหาทางออก

คงเป็นตัวฉันเองที่ยังติดอยู่ในใจ

อาจจะเป็นเพียงความต้องการ

เพียงจะลองเรื่องราวที่ต่างไป

คงเป็นฉันที่ยังคงไม่เข้าใจ

 

เป็นเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงตาพาฉันออกไป

ช่วยทำให้ฉันได้เจอกระจกของใจ

เธอมาสะท้อนให้เจอกับความจริง

ที่ฉันไม่เข้าใจ

ว่ามีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดหัวใจออกไป

 

จนเวลาล่วงเลยฉันยังคอยอยู่

ยังคงลองทบทวนค้นหาคำตอบ

ที่ตัวฉันนั้นรู้สึกว่าฉันนั้นคงหยุดมันไม่ไหว

แค่อยากจะหนีออกไป

 

ลองฉันลองเพียงจะมอง

ลองเพื่อหาทางออก

คงเป็นตัวฉันเองที่ยังคงไม่เข้าใจ

หากว่ามันยังทรมาน

คงเป็นวันที่ฉันต้องออกไป

 

ในวันที่แสงนั้นกระทบใจ

 

เป็นเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงตาพาฉันออกไป

ช่วยทำให้ฉันได้เจอกระจกของใจ

เธอมาสะท้อนให้เจอกับความจริงที่ฉันไม่เข้าใจ

ว่ามีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดหัวใจ

เปิดหัวใจออกไป

 

เป็นเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงตาพาฉันออกไป

ช่วยทำให้ฉันได้เจอกระจกของใจ

เธอมาสะท้อนให้เจอกับความจริงที่ฉันไม่เข้าใจ

ว่ามีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดหัวใจออกไป

 

เป็นเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงตาพาฉันออกไป

ช่วยทำให้ฉันได้เจอกระจกของใจ

เธอทำให้ฉันทำลายกำแพงที่คอยกักขังฉันเอาไว้

ยังมีเรื่องราวมากมายเมื่อลองออกไปกับเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***