เพลง Nervous Tics (feat. Holly Walker)(feat.Holly Walker)

อัลบั้ม Kingdoms In Colour

ศิลปิน Maribou State, Holly Walker

07 ก.ย. 61

เนื้อเพลง Nervous Tics (feat. Holly Walker)(feat.Holly Walker)

Nervous Tics - Maribou State/Holly Walker

On balance I'd take

'Nother emotional crisis

Over your slow pulse rate

I'm picking up more nervous tics

You're staying inside playing dead

And every time my dog barks

It's a bomb dropping overhead

You control your breathing but you

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me no

More graphic nightmares

And I could make that better

But you won't let me don't dare

So on balance I'd say

This type of ultra coldness

Is the worst kind I've shared

I'm picking up more nervous tics

You're staying inside playing dead

So all this longwave silence

Can we please put it to bed

You control your heartbeat but you

Can't shut down

Can't shut down

Can't shut down

Can't shut down

You control your heartbeat but you

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me

Can't control what you're feeling for me no

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***