เพลง Sleeping Satellite (Acoustic Version)

อัลบั้ม Just Acoustic

ศิลปิน Tasmin Archer

24 ส.ค. 61

เนื้อเพลง Sleeping Satellite (Acoustic Version)

Sleeping Satellite (沉睡的卫星) (Acoustic Version) - Tasmin Archer

Written by:John Beck,John Hughes,Tasmin Archer,Tasmin Archer, John Beck, John Hughes

I blame you for the moonlit sky

 

And the dream that died

 

With the eagles flight

 

I blame you for the moonlit nights

 

When I wonder why

 

Are the seas still dry

 

Don't blame this sleeping satellite

 

Did we fly to the moon too soon

Did we squander the chance

 

In the rush of the race

The reason we chase Is lost In romance

 

And still we try

 

To justify the waste

For a taste of man's gratest adventure

 

I blame you for the moonlit sky

 

And the dream that died

 

With the eagles flight

 

I blame you for the moonlit nights

 

When I wonder why

 

Are the seas still dry

 

Don't blame this sleeping satellite

 

Have we got what it takes to advance

Have we peak too soon

 

If the world Is so great

Then why does it scream under a blue moon

 

We wonder why

 

If the earth's sacrificed

 

For the price of it's greatest treasure

 

I blame you for the moonlit sky

 

And the dream that died

 

With the eagles flight

 

I blame you for the moonlit nights

 

When I wonder why

 

Are the seas still dry

 

Don't blame this sleeping satellite

 

And when we shoot for the stars

 

What a giant step

 

Have we got what it takes

 

To carry the weight of this concept

 

Or pass it by

 

Like a shot In the dark

Miss the mark with a sense of adventure

 

I blame you for the moonlit sky

 

And the dream that died

 

With the eagles flight

 

I blame you for the moonlit nights

 

When I wonder why

 

Are the seas still dry

 

Don't blame this sleeping satellite

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***