เพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

เพลง: บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

ศิลปิน: อาม ชุติมา

 

อ้ายมันซั่วหรือว่าน้องมันโง่

สับรางได้อย่างลงโตโพดโพอิหลี

เหงาอ้ายก็แวะมา

เบิดเวลาแล้วอ้ายกะหนี

แม้ว่าน้องสิเฮ็ดดีกับอ้ายส่ำใด๋

 

โตจริงบ่ต้องติงคีงเขากะสำคัญ

โตสำรองคือจั่งน้องนั่นได้แต่สำคัญโต

น้องมันแค่เหล้าขาว

น้องมันสาวเหล้าโท

รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์คือจั่งเหล้านอก

 

บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

จักสิเว้าอิหยังหลาย

ถึงว่าน้องจะรักมากมาย

แต่อ้ายแค่รู้สึกดี

ในใจของอ้ายมีเขาอยู่

ตำจอกจนวินกะบ่ได้อยู่ในใจของพี่

ผู้สาวเหล้าขาวผู้บ่าวงเหล้าสี

ฮู้ดีมันต่างกัน

 

ไผว่าฮักแท้มันแพ้ชิดใกล้

ขนาดเขาอยู่ตั้งบักไกล

ใจอ้ายยังมีแต่เขา

เกือบสิดีแล้วเรื่องระหว่างเรา

แต่อ้ายกะมีเขาอยู่ในใจโอ้ย

 

บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

จักสิเว้าอิหยังหลาย

ถึงว่าน้องจะรักมากมาย

แต่อ้ายแค่รู้สึกดี

ในใจของอ้ายมีเขาอยู่

ตำจอกจนวินกะบ่ได้อยู่ในใจของพี่

ผู้สาวเหล้าขาวผู้บ่าวงเหล้าสี

ฮู้ดีมันต่างกัน

 

บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

จักสิเว้าอิหยังหลาย

ถึงว่าน้องจะรักมากมาย

แต่อ้ายแค่รู้สึกดี

ในใจของอ้ายมีเขาอยู่

ตำจอกจนวินกะบ่ได้อยู่ในใจของพี่

ผู้สาวเหล้าขาวผู้บ่าวงเหล้าสี

ฮู้ดีมันต่างกัน

 

ผู้สาวเหล้าขาวผู้บ่าวงเหล้าสี

ฮู้โตดีว่าควรสิอยู่จุดใด๋

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***