เพลง ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง

เนื้อเพลง ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง

เพลง: ท่องได้ทุกคำ จำได้ทุกครั้ง

ศิลปิน: เอิ้นขวัญ วรัญญา

 

ตั้งแต่มื้อที่อ้ายบอกฮัก

ก็ปานอ้ายปักคำนั้นไว้ในใจ

จดบันทึกว่าเดือนใด๋ปีใด๋

ที่สองเฮาได้ใช้ชีวิตฮ่วมกัน

 

มามื้อนี้น้องก็ฮู้สึกได้

ว่าใจของอ้ายคงอยากลืมคำนั้น

ฮู้บ่อ้ายว่าในใจน้องหวั่น

คำว่าฮักกันย่านมันเบิดความหมาย

 

คำว่าฮักน้องยังจื่อได้ดี

แต่อ้ายนั่นตี้ยังจื่อได้บ่

 

จำได้ทุกอย่างท่องได้ทุกคำ

ทุกคำที่อ้ายบอกตอนฮักกัน

แต่อ้ายคงสิลืมลืมเบิดทุกคำ

ทุกคำที่เคยบอกกันล่ะหนอ

บอกสิดูแลให้เชื่อในฮักแท้

เป็นหยังคือปล่อยให้น้องรอ

บ่อยากสิฮักกันต่อแล้วแม่นบ้ออ้าย

 

จำได้บ่ตอนที่เฮาฮักกัน

อ้ายเล่าความฝันคำนั้นไว้จั่งใด๋

บอกสิฮักกันไปฮอดมื้อตาย

เป็นหยังใจอ้ายซางมาลืมคำนั้น

 

คำว่าฮักน้องยังจื่อได้ดี

แต่อ้ายนั่นตี้ยังจื่อได้บ่

 

จำได้ทุกอย่างท่องได้ทุกคำ

ทุกคำที่อ้ายบอกตอนฮักกัน

แต่อ้ายคงสิลืมลืมเบิดทุกคำ

ทุกคำที่เคยบอกกันล่ะหนอ

บอกสิดูแลให้เชื่อในฮักแท้

เป็นหยังคือปล่อยให้น้องรอ

บ่อยากสิฮักกันต่อแล้วแม่นบ้ออ้าย

 

คำว่าฮักน้องยังจื่อได้ดี

แต่อ้ายนั่นตี้ยังจื่อได้บ่

 

จำได้ทุกอย่างท่องได้ทุกคำ

ทุกคำที่อ้ายบอกตอนฮักกัน

แต่อ้ายคงสิลืมลืมเบิดทุกคำ

ทุกคำที่เคยบอกกันล่ะหนอ

บอกสิดูแลให้เชื่อในฮักแท้

เป็นหยังคือปล่อยให้น้องรอ

บ่อยากสิฮักกันต่อแล้วแม่นบ้ออ้าย

 

บ่อยากสิฮักกันต่อแล้วแม่นบ้ออ้าย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***