เพลง ซานเล้าบันเทิงศิลป์

เนื้อเพลง ซานเล้าบันเทิงศิลป์

เพลง: ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ศิลปิน: จินตหรา พูนลาภ, น้อง ทิวเทน

เนื้อร้อง: จินนี่ ภูไท

ทำนอง: จินนี่ ภูไท

เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

 

พอแต่ตื่นเช้าต้องไปที่ซานเล้า

เตรียมตัวหย่าวกับเวทียิ่งใหญ่

เครื่องเสียงบ่ต้องเอาปากฮ้องกะได้

ไฟสีส่องแสงเอาหม้อแบตแยงกะได้

แด๊นเซอร์กะหลายมีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก

 

จักร้องเพลงหยังไผฟังกะบ่เข้าใจ

ไหลๆๆๆ ไหลๆๆ ล่อง

แด๊นเซอร์กะเต้นข้องแต่ขานักร้อง

นักร้องกะเต้นข้องแต่ขาเจ้าของ

เด็ดใบไม้ใบตองมาแจกแทนติ๊บ

 

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

กำฮอดขี้ดินหว่านแทนสโม๊ก

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ผู้สาวดีดพิณผู้บ่าวตีกลองโป๊กๆ

บ่จ้างกะไปขนมห่อใหญ่มาล้อ

ไปเบิดวงโลดเนาะว่าแต่ได้กินขนม

 

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

กำฮอดขี้ดินหว่านแทนสโม๊ก

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ผู้สาวดีดพิณผู้บ่าวตีกลองโป๊กๆ

บ่จ้างกะไปขนมห่อใหญ่มาล้อ

ไปเบิดวงโลดเนาะว่าแต่ได้กินขนม

 

พอแต่ตื่นเช้าต้องไปที่ซานเล้า

เตรียมตัวหย่าวกับเวทียิ่งใหญ่

เครื่องเสียงบ่ต้องเอาปากฮ้องกะได้

ไฟสีส่องแสงเอาหม้อแบตแยงกะได้

แด๊นเซอร์กะหลายมีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก

 

จักร้องเพลงหยังไผฟังกะบ่เข้าใจ

ไหลๆๆๆ ไหลๆๆ ล่อง

แด๊นเซอร์กะเต้นข้องแต่ขานักร้อง

นักร้องกะเต้นข้องแต่ขาเจ้าของ

เด็ดใบไม้ใบตองมาแจกแทนติ๊บ

 

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

กำฮอดขี้ดินหว่านแทนสโม๊ก

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ผู้สาวดีดพิณผู้บ่าวตีกลองโป๊กๆ

บ่จ้างกะไปขนมห่อใหญ่มาล้อ

ไปเบิดวงโลดเนาะว่าแต่ได้กินขนม

 

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

กำฮอดขี้ดินหว่านแทนสโม๊ก

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ซานเล้าบันเทิงศิลป์

ผู้สาวดีดพิณผู้บ่าวตีกลองโป๊กๆ

บ่จ้างกะไปขนมห่อใหญ่มาล้อ

ไปเบิดวงโลดเนาะว่าแต่ได้กินขนม

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***