เพลง แล้วแต่จะคิด

อัลบั้ม Trip

ศิลปิน Zeal

19 ต.ค. 47

เนื้อเพลง แล้วแต่จะคิด

แล้วแต่จะคิด - Zeal (Pex Zeal)

Written by:Lee'y/ปราชญ์ พงษ์ไชย/ZEAL

ประวัติฉันไม่ดีแล้วไง ก็กลับตัวแล้ว

 

แต่เธอก็ยังฝังจำ ไม่ไว้ใจไม่รู้จบ

 

ไอ้ที่รักมาแทบเป็นแทบตาย

 

ก็เท่ากับศูนย์

 

โถ แม่คุณหัวใจคน

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อใจ

 

ก็ไม่จำเป็นต้องถาม

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อคำ

จะถามฉันทำไมก็คิดเอาเองเลย

 

แล้วแต่จะคิดว่าไป

 

รับได้อยู่แล้วคนเรา

 

หากว่าใจที่ทุ่มไป

เค้าไม่เห็นค่าก็กรรมของมัน

 

แล้วแต่จะคิดได้เลย

สำหรับคนอย่างฉัน

 

คนที่มันรักเธอ

 

ถ้าหากเธอไม่เชื่อกันมันก็เศร้าดี

 

ประวัติฉันไม่ดีแล้วไง

 

ก็กลับตัวแล้ว

 

แต่เธอก็ยังฝังจำ

ไม่ไว้ใจไม่รู้จบ

 

ไอ้ที่รักมาแทบเป็นแทบตายก็เท่ากับศูนย์

 

โถ แม่คุณหัวใจคน

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อใจ

 

ก็ไม่จำเป็นต้องถาม

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อคำ

 

จะถามฉันทำไมก็คิดเอาเองเลย

 

แล้วแต่จะคิดว่าไป

รับได้อยู่แล้วคนเรา

 

หากว่าใจที่ทุ่มไป

เค้าไม่เห็นค่าก็กรรมของมัน

 

แล้วแต่จะคิดได้เลย

สำหรับคนอย่างฉัน

 

คนที่มันรักเธอ

 

ถ้าหากเธอไม่เชื่อกันมันก็เศร้าดี

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อใจ

 

ก็ไม่จำเป็นต้องถาม

 

ถ้าหากว่าเธอไม่เชื่อคำ

 

จะถามฉันทำไมก็คิดเอาเองเลย

 

แล้วแต่จะคิดว่าไป

 

รับได้อยู่แล้วคนเรา

 

หากว่าใจที่ทุ่มไป

 

เค้าไม่เห็นค่าก็กรรมของมัน

แล้วแต่จะคิดได้เลย

สำหรับคนอย่างฉัน

 

คนที่มันรักเธอ

 

ถ้าหากเเธอไม่เชื่อกัน

 

มันก็เศร้าอยู่ดี

แล้วแต่จะคิดว่าไป

 

รับได้อยู่แล้วคนเรา

 

หากว่าใจที่ทุ่มไป

 

เค้าไม่เห็นค่าก็กรรมของมัน

แล้วแต่จะคิดได้เลย

 

สำหรับคนอย่างฉัน

 

คำว่าฉันรักเธอ

 

ต่อให้เธอไม่เชื่อกันกัน

มันก็รักอยู่ดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***