เพลง BOOMBAYAH

อัลบั้ม SQUARE ONE

ศิลปิน BLACKPINK

08 ส.ค. 59

เนื้อเพลง BOOMBAYAH

Song: BOOMBAYAH

Artists: BLACKPINK

 

BLACKPINK in your area

BLACKPINK in your area

 

Been a bad girl I know I am

And I’m so hot I need a fan

I don’t want a boy I need a man

 

Click-Clack

Badda bing badda booom

 

มู นึล บัก ชา มยอน โม ดู นัล บา รา บม

 

คู ดี แอ ซอ โน รยอ กัน แฮ โด

 

โม ดึน นัม จา ดือ รึน โค

 

พี กา พัง พัง พัง

 

พัง พัง พา รา พา รา พัง พัง พัง

 

ชี กึม นัล วี ฮัน ชุก แบ รึล จัน จัน จัน

 

Hands up

 

แน โซ เนน

 

bottle full o’ henny

 

เน กา มัล โร มัน ทึด ตอน กแย กา นา ยา

 

Jennie

 

ชุม ชู นึน บุล บี ชึน นัล กัม ซา โก โด เน

 

Black to the pink

 

ออ ดี ซอ ดึน ทึก บยอ แร Oh yes

 

ชยอ ดา โบ ดึน มัล ดึน

 

I wanna dance Like

 

ตา รา ดา รา ดัน ตัน ตา รา ดา รา ดัน ตัน

 

ตู ดู รุบ บา อู

 

โช อา อี บุน วี กี กา โช อา

 

โช อา นัน จี กึม นี กา โช อา

 

ชอล มัล พัน แฮ ซอ

 

โอ นึล ปัม นอ วา ชุม ชู โก ชี พอ

 

BOOMBAYAH

 

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

 

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

 

YAH YAH YAH YAH

 

BOOM BOOM BA

 

BOOM BOOM BA โอป้า

 

YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH YAH โอป้า

 

YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH YAH

 

BOOM BOOM BA BOOMBAYAH

 

BLACKPINK in your area

 

อี เจ ทัล รยอ ยา จี มวอล ออ ตอ แค

 

นัน ชอล ออบ ซอ คอบ ออบ ซอ man

 

Middle finger up F U pay me

 

90’s baby I pump up the jam

 

ทัล รยอ บวา ดัล รยอ บวา โอ ปา ยา

 

LAMBO

 

โอ นือ รึน นอ วา นา ชอล มือ มึล

 

GAMBLE

 

กัม ฮี นัล มัก จี มา

 

ฮก ชี นา นู กา นัล มา กา โด

 

I’m gonna go Brrrr RAMBO

 

นี โซ นี แน ฮอ รี รึล กัม ซา โก โด เน

 

Front to my back

 

แน มม แม นึน ทึก บยอ แร Oh yes

 

นี นุน บี ชึน

 

I know you wanna touch

 

Like Touch touch touch touch

 

ตู ดู รุล บา อู

 

โช อา อี พุน วี กี กา โช อา

 

โจ อา นัน จี กึม นี กา โช อา

 

ชอง มัล มอ ชี ซอ

 

โอ นึล ปัม นอ วา ชุม ชู โก ชี พอ

 

BOOMBAYAH

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

 

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

YAH YAH YAH YAH

 

BOOM BOOM BA

 

BOOM BOOM BA โอป้า

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH YAH โอป้า

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH YAH

 

YAH YAH YAH

YAH YAH YAH YAH

BOOM BOOM BA BOOMBAYAH

 

โอ นือ รึน แมน ชอง ชิน ตา วิน บอ รี โก

 

ฮา นือ รึล นอ มอ ซอ โอล รา กัล กอ ยา

 

กือ ชึล โม รือ เก ปัล รี ทัล รี โก ชี พอ

 

Let’s go let’s go

 

โอ นือ รึน แมน ชอง ชิน ตา วิน บอ รี โก

 

ฮา นือ รึล นอ มอ ซอ โอล รา กัล กอ ยา

 

กือ ชึล โม รือ เก ปัล รี ทัล รี โก ชี พอ

 

Let’s go let’s go

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***