เพลง Be With You

อัลบั้ม Bloom

ศิลปิน RÜFÜS DU SOL

21 ม.ค. 59

เนื้อเพลง Be With You

Be With You - Rufus

Written by:Jon George/Tyrone Lindqvist/James Hunt

 

I could feel it

 

When I heard you're coming home

 

I've been waiting

 

For your call to come

 

I remember

 

And it feels like yesterday

 

Haven't seen you for years

 

But now you're home

 

And I'll be with you

Be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

I will be with you

Be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

If you're leaving

 

Then I know it's not for long

 

So I listen

 

To all your desires

 

In the moonlight

 

We could dance into the night

 

Let the world disappear

 

'Cause now we're here

 

And I'll be with you

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

I'll be with you

I'll be with you

I'll be with you

I will be

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***