เพลง Lil' Touch

อัลบั้ม Lil' Touch - The 1st Single

ศิลปิน Girls' Generation-Oh!GG

05 ก.ย. 61

เนื้อเพลง Lil' Touch

음악: Lil' Touch

아티스트: Girls' Generation-Oh!GG

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리 lalalalala

빨리 lalalalala

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리

Lalalalala 빨리

Give me a lil' touch

I just wanna kiss boy

자 미리 하는 경고

계속 게임만 할 거라면

너의 술래가 되어줄게 바로

지금이야 my boy

망설이지 말고

천천히 나를 따라와 봐

이제 더 이상 도망칠 수 없어

Won't you give it up

Give it up to me

Baby give it up 마지막 기회야

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리 lalalalala

빨리 lalalalala

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리

Lalalalala 빨리

Give me a lil' touch

점점 더 달아올라 터질 듯 해

3 2 1 off 날 잡을 순 없지

손쉽게 잡힐 내가 아니지

L o v e nah 진짜를 보여줘

시작이야 my boy 서두르지 말고

좋아 진짜는 이제부터

더 가까이 내게 다가올래

지금부터 my boy 봐주지도 말고

가까이 나를 따라와 봐

이제 내게서 벗어날 수 없어

Won't you give it up

Give it up to me

Baby give it up 마지막 기회야

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리 lalalalala

빨리 lalalalala

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리

Lalalalala 빨리

Give me a lil' touch

더 은밀하게 널 파고들어

짙은 어둠처럼 짙은 어둠처럼

더 은밀하게 널 파고들어

짙은 어둠처럼 짙은 어둠처럼

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리 lalalalala

빨리 lalalalala

몰랐니 네 맘이 날 원하잖니

서둘러 내게 빨리

Lalalalala 빨리

Give me a lil' touch

Give me a lil' touch

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***