เพลง กะทันหัน

เนื้อเพลง กะทันหัน

กะทันหัน - ฟิล์ม บงกช (Bongkot Charoentham)/รุจ ศุภรุจ (Ruj Supharuj)

แปลกแต่จริง

 

สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน

 

มันเป็นรักที่กะทันหันไป

 

แต่จะมองยังไงเธอก็ใช่

 

คนเดียวที่ฉันรอ

 

แปลกแต่จริง

 

บอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝัน

 

บอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไง

 

เปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจ

 

ให้รักเธอง่ายดาย

 

บอกตรงๆ

 

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ

 

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร

 

ใจข้างในก็ยอมแพ้

 

แม้เธอไม่เคยบอก

 

ว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่า

 

มันจะถูกหรือผิด

 

แค่ได้รักเธอต่อไป

 

เพราะทำอย่างไร

 

ก็ห้ามใจไว้ไม่ได้

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

ไม่สนว่าตอนสุดท้าย

 

ผลมันจะถูกหรือผิด

 

เธอไม่รู้ไม่เป็นไร

 

ขอแค่ให้ใจได้

 

แสดงความจริงข้างใน

 

ที่ฉันมีต่อเธอ

 

แปลกแต่จริง

 

สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน

 

คงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใคร

 

ส่งเธอลงมาเปิดหัวใจ

 

ให้รักเป็นสักที

 

บอกตรงๆ

 

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ

 

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร

 

ใจข้างในก็ยอมแพ้

 

แม้เธอไม่เคยบอก

 

ว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่า

 

มันจะถูกหรือผิด

แค่ได้รักเธอต่อไป

 

เพราะทำอย่างไร

 

ก็ห้ามใจไว้ไม่ได้

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผล

 

มันจะถูกหรือผิด

 

เธอไม่รู้ไม่เป็นไร

 

ขอแค่ให้ใจได้

 

แสดงความจริงข้างใน

 

ที่ฉันมีต่อเธอ

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่า

มันจะถูกหรือผิด

 

แค่ได้รักเธอต่อไป

 

เพราะทำอย่างไร

 

ก็ห้ามใจไว้ไม่ได้

 

เป็นครั้งแรกที่มันรักใคร

 

ไปโดยไม่ต้องคิด

 

ไม่สนว่าตอนสุดท้าย

 

ผลมันจะถูกหรือผิด

 

เธอไม่รู้ไม่เป็นไร

 

ขอแค่ให้ใจได้

 

แสดงความจริงข้างใน

 

ที่ฉันมีต่อเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***