เพลง Kowalski (Automator Mix)

อัลบั้ม Vanishing Point (Expanded Edition)

ศิลปิน Primal Scream

07 ก.ค. 40

เนื้อเพลง Kowalski (Automator Mix)

Kowalski - Primal Scream

This radio station was named Kowalski,

In honour of the last American hero to whom,

Speed means freedom of the soul.

The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop him...

Like Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Vanishing point Vanishing point Vanishing point

Like Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Vanishing point Vanishing point Vanishing point

Like a butterfly on a pin

Like a butterfly on a pin

Like a butterfly on a pin

Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice

Like Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Kowalski in Vanishing point

Vanishing point Vanishing point Vanishing point

Like a butterfly on a pin

Like a butterfly on a pin

Like a butterfly on a pin

Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice

There goes the Challenger being chased by the blue blue meanies on wheels

The vicious traffic squad cars are after our lone driver, the last American

 

hero, the

The electric sintar, the demi God the super driver, of the golden west

 

Two nasty nazi cars are close behind the beautiful lone driver

The police numbers are getting closer, closer, to our soul hero, in his soul

mobile

Yeah baby they're about to strike, they're gonna get him, smash him rip

the last beautiful free soul on this, planet

 

Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice, Soul on ice Soul on ice Soul on ice Soul on ice

Vanishing point

Vanishing point

Vanishing point Vanishing point

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***