เพลง I Can Talk

อัลบั้ม Hector's Mix Tape

ศิลปิน Two Door Cinema Club

18 พ.ย. 54

เนื้อเพลง I Can Talk

You won't believe what I tell you

White coats and clever minds will choose

 

You get a lot from this loose tongue and arrogance

 

It's not appropriate, don't think that this is it

 

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

Now I can talk, no one gets off

 

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

Now I can talk, no one gets off

 

A longer sentence brings no more

 

Than one that I had said before

 

It's hard to compromise when I see through your eyes

 

It's just a common view, I guess it's lost on you

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

Now I can talk, no one gets off

 

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

Now I can talk, no one gets off

 

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

 

Now I can talk, no one gets off

 

Now I can talk, no one gets off

 

I know how you like to

 

Now I can talk, no one gets off

 

Read more: TWO DOOR CINEMA CLUB - I CAN TALK LYRICS

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***