เพลง RHYTHM TA

อัลบั้ม DEBUT HALF ALBUM 'WELCOME BACK'

ศิลปิน iKON

16 พ.ย. 58

เนื้อเพลง RHYTHM TA

Song: RHYTHM TA

Artist: iKON

 

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

 

อีกอน กือนยังโนเรนีกันรีดึม ทา

(Bounce) รีดึม ทา

(Bounce) รีดึม ทา

(Bounce) รีดึม ทา

อีกอน กือนยังโนเรนีกันรีดึม ทา

 

มวอแฮ ออซอ โกแกล กือดอกกีชี อันโก

กาซึมกวา ฮอรีรึล กุลรองงีชี อันโก

อูริน การีนึน กอ ออบซอ เยรึล ดึลมยอน แตวา ชังโซ

มอซซิซนึน ชอก อันเฮ นาปึน เยนึน โยชึม อาอีดล

ชึลกีนึนเด มูซึน ทาดังฮัน อียูรึล วอนแฮ

อีกอน กือนยังรีดึม ทากี ชฮฮึน ฮึนฮัน โนเร

กุดดี เชมกกึล ชองฮาชามยอน ชิงชัน

อี โนแรรึล ทึลมยอน โกแรโด ชุมชูเก ฮานีกา

 

yeah come and get it โมยอ นัมนยอโน โซ

อึมมักกึน ฮือรือชี บังบังกก กก คซโนแรรึล บุลรอ ladi dadi

โอนึลบัมมึน ready to die yeah die yeah

 

ซากันนึน กึม โบกีรึล ดล กัทที ฮารา

บีซัน ชอก ฮาจีมา นลโก ซิพพึน กอ อัลรา

woo คซโนแรรึล บุลรอ ladi dadi ดากัทที อุมชิกกยอ body

 

รีดึม ทา รีดึม ทา รีดึม ทา

อีกอน กือนยัง โนแรนีกัน รีดึม ทา

 

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

 

อีกอน กือนยัง โนแรนีกัน รีดึม ทา

 

มวอแฮ ออซอ โกแกล กือดอกกีชี อันโก

ออ บัมมีมยอน บัมมาดา โอนึล นัลรี อานีชันโซ

โอนึลรึล นฮชยอซอ ฮูฮเวฮันดามยอน

ฮูฮเวฮัน ซีกันนึล ฮูฮเวฮัล กอชันนา

ฮูฮเวฮากี ซิลรึม ฮูฮเวฮัล อิลดึลรึล

ฮูฮเวฮากี ชอนเน ฮูฮเว มัลรา

 

Oh yeah right? รีดึม ทา

Come on บังบัง ดวีออ นาวา ฮัมเก รีดึม ทา

UCC เอ อลรยอบวา กุลรองกอรีนึน นี โมซึบ

ยอดอล มาดี ชุมชูกี ชฮเก

ยอรึล บังฮัก กเย ฮเวก พโย ชอรอม อึยมีนึน ออบซึม

 

Yeah come and get it โมยอ นัมนยอโนโซ

อึมมักกึน ฮือรือชี บังบัง กก กก คซโนแรรึล บุลรอ ladi dadi

โอนึลบัมมึน ready to die yeah die yeah

 

ซีกันนึน กึม โบกีรึล ดล กัทที ฮารา

บีซัน ชอก ฮาชีมา นลโก ซิพพึน กอ อัลรา

woo คซโนเรรึล บุลรอ ladi dadi ดากัทที อุมชิกกยอ body

 

รีดึม ทา รีดึม ทา รีดึม ทา

อีกอน กือนยัง โนแรนีกัน รีดึม ทา

 

We gon get it pop it we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it we gon we gon get it pop it

 

อีกอน กือนยัง โนแรนีกัน รีดึม ทา

 

โมดู โกแกรึล กือดอกกยอ

พัลชัง กีโก กอลรอง กอรยอ

ดากัทที ฮึนดึนฮึนดึน ฮึนดึนฮึนดึน เฮ

อูริน ชม กอนดึลกอนดึล กอนดึลกอนดึล เฮ

 

บลรยุมมึล ดอ นพพีโก

อี รีดึมเม มมมึล มัทกยอ

ดา กัทที ฮึนดึลฮึนดึล ฮึนดึลฮึนดึล เฮ

อูริน ชม กอนดึลกอนดึล กอนดึลกอนดึล เฮ

 

รีดึม ทา

 

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

 

อีกอน กือนยัง โนเรนีกัน รีดึม ทา

 

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

We gon get it pop it

we gon we gon get it pop it

 

อีกอน กือนยัง โนเรนีกัน รีดึม ทา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***