เพลง SOBER

อัลบั้ม D

ศิลปิน BIGBANG

01 ก.ค. 58

เนื้อเพลง SOBER

Song: SOBER

Artist: BIGBANG

 

เชบัล ชม ชัลนัน ชอคาจี มา

อัลโก โพมยอน นีกา เชอิล พุลซังแฮ

คือแร นัล ทอ ชากึก ชีคยอ บวา

ชัมกัน แชมีราโด พล ซู อิซเก

 

ทน จชตา ควอนรยอก จชตา มยองเยมัน จชตา

คารังอีกา จีจอจยอ ชาปาจิล เทนีกา

ซารัง โชทา อูจอง โชทา มัลดึล ฮาจีมัน

คอโกแฮ ทวีทงซูกา ชีริล เทนีกา

 

Hey doctor doctor นัล ชม ซัลรยอจวอโย

ฮวัก โทราบอรีเกซซือนีกา

ออซอลพึน มัลดึลโร ทุลรอแดจี มัลโก Hear me say

 

แมนจองชีนี นัน ฮิมดือรอ

อามูกอซโต ฮัล ซูกา ออบซอ

แมนจองชีนี นัน เชอิล ชีรอ

นอ ออบชิน ชัมดึล ซูกา ออบซอ

 

ชีกานึน ทอรอบเก อัน คาโก

นาอีมัน ทือรอ ชูกึน ทึซ ซารา

ฮัล อีรึน ทอรอบเก มานึนเด

ฮาโก ชีพึน กอน ฮานาโด ออบซอ

 

เซซังอี แนเกน ชากับโก

นัม ชีซอนนึล ตากับจี

ออรึน กัทชีมัน ออรีนาอี

ชากึน คีมัน ฮุลจอก ชารัซจี

ออริล ชอก นังมานึน ซาราจิน ฮวันซัง

แน คีบูนึน ควังฮวัลฮัน กวังยา

ซารัมดือรึน นัล อีแฮ มซ แท

นาโด มลแร มัซ คาบลแร

 

ชวีแฮรา ชวีแฮ ชอนกูกือโร กา

แกโก นามยอน ชีอก ออลมา มซ กา

นัน ชีกึม ชีกึมชี ออมนึน โปปาอี

อีรอน นารึล ยูโฮคานึน อูซึม พกทัน

 

Hey Taxi Taxi นัล เทรยอกา จวอโย

อีโกซึน นอมู ฮิมดือนีกา

มยอชิล ทงอันมานีราโด ซูม ชม ชวิล ซู อิซเก

 

แมนจองชีนี นัน ฮิมดือรอ

อามูกอซโต ฮัล ซูกา ออบซอ

แมนจองชีนี นัน เชอิล ชีรอ

นอ ออบชิน ชัมดึล ซูกา ออบซอ

 

ชีกานึน ทอรอบเก อัน คาโก

นาอีมัน ทือรอ ชูกึน ทึซ ซารา

ฮัล อีรึน ทอรอบเก มานึนเด

ฮาโก ชีพึน กอน ฮานาโด ออบซอ

 

Without you โมดึน เก ทูรยอวอ

นีกา ออบชิน กัมกัมฮัน อี พามี ชากาอุน เซซังอี

นัน นอมู ฮีเม คยอวอ

 

Without you อาจิกโต อีโกเซ ฮลโร นามา

นอ ฮานามานึล มิดโก อีรอเค คีดารีนึน แนกา

พาโบ กัทจานา No No No

 

แมนจองชีนี นัน ฮิมดือรอ

อามูกอซโต ฮัล ซูกา ออบซอ

แมนจองชีนี นัน เชอิล ชีรอ

นอ ออบชิน ชัมดึล ซูกา ออบซอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***