เพลง สิ่งดีๆ (เพลงประกอบละคร ดาวเรือง)

เนื้อเพลง สิ่งดีๆ (เพลงประกอบละคร ดาวเรือง)

สิ่งดีๆ (เพลงประกอบละคร ดาวเรือง) - โอ๊ต ปราโมทย์

Written by:จักรกฤษณ์ มัฆนาโส/ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

 

แต่ก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจ

 

ว่าความรักที่แท้เป็นไง

 

คิดง่ายง่ายไปวันวัน

 

คิดว่ารักคงเป็นเพียงคิดถึงกัน

 

แต่สุดท้ายก็พบ

ในความจริงที่แตกต่าง

 

ในความหมาย

 

เมื่อฉันได้รู้จักเธอ

 

เพิ่งจะรักใครเป็น

 

เมื่อหัวใจมันมีเธอ

 

คนเดียวที่เปลี่ยนฉัน

ไปมากมาย

 

เธอทำให้รัก

 

ให้รู้ว่ารักแท้เป็นอย่างไร

 

เปลี่ยนมุมมองข้างในใจฉันใหม่

 

ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ

 

เธอขีดทางให้ตัวฉัน

 

ได้เจอกับรักที่ฉันตามหา

 

ตั้งแต่เธอเข้ามา

 

ก็พบเจอแต่สิ่งดีดี

 

หากวันนี้ไม่ได้พบเธอ

 

คำว่ารักก็คงว่างเปล่า

 

คงเข้าใจแบบเก่าเก่า

 

ไม่ลึกซึ้งไม่กินใจ

 

เหมือนที่เจอ

 

แต่สุดท้ายก็พบ

ในความจริงที่แตกต่าง

 

ในความหมาย

 

เมื่อฉันได้รู้จักเธอ

 

เพิ่งจะรักใครเป็น

 

เมื่อหัวใจมันมีเธอ

 

คนเดียวที่เปลี่ยนฉันไปมากมาย

 

เธอทำให้รัก

 

ให้รู้ว่ารักแท้เป็นอย่างไร

 

เปลี่ยนมุมมองข้างในใจฉันใหม่

 

ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ

 

เธอขีดทางให้ตัวฉันได้เจอ

 

กับรักที่ฉันตามหา

 

ตั้งแต่เธอเข้ามา

 

ก็พบเจอแต่สิ่งดีดี

 

แต่สุดท้ายก็พบ

ในความจริงที่แตกต่าง

 

ในความหมายเมื่อฉันได้รู้จักเธอ

 

เพิ่งจะรักใครเป็น

 

เมื่อหัวใจมันมีเธอ

 

คนเดียวที่เปลี่ยนฉันไปมากมาย

 

เธอทำให้รัก

 

ให้รู้ว่ารักแท้เป็นอย่างไร

 

เปลี่ยนมุมมองข้างในใจฉันใหม่

 

ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ

 

เธอขีดทางให้ตัวฉัน

 

ได้เจอกับรักที่ฉันตามหา

 

ตั้งแต่เธอเข้ามา

 

ก็พบเจอแต่สิ่งดีดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***