เพลง Fire

อัลบั้ม Greatest Hits

ศิลปิน 2NE1

27 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Fire

เพลง: Fire

ศิลปิน: 2NE1

 

I go by the name of CL of 2NE1

It`s been a long time coming, but we`re here now

and we about to set the roof on FIRE, baby(uh oh)

you better get yours, cause I`m getting mine

 

Eh eh eh eh eh eh ehh,to anyone

Eh eh eh eh eh eh ehh, you gotta ring the alarm

Eh eh eh eh eh eh eh, we 2NE1

Eh eh eh eh eh eh hey hey hey hey!

 

come in come in come in ทา รึล เซ ซัง

 

ชี กยอบ กี มัน ฮัน โค มี นึน อี เจ ทือ งึล จี โก

 

Lalalala คา ชิก ออบ นึน นา เอ กด โน แร โร

Hahahaha ทา ชี นอล พี อุซ จี มด ฮา โด รก

 

Now let`s ชูมึล ชูมึล ชูมึล ชวอ โย wanna get down

 

มด ดา กึน กูมึล กูมึล กูมึล กวอ เซ ซา งึน แน มัม

 

แดโร ทา ฮัล ซู อิด กี เอ กึน ชา ยู รึล วี แฮ tonight tonight uh

 

แน นูน บิ ชึน บิด นา นึน พยอล ดึล โร

แน ชิม จัง โซ กึล แทอูนึน ชอ พุล บิด โด ยอง วอน ฮา จิน อัน เกด จี ?

 

but อิล ฮึล กอน ออบ จี oh~ oh~ oh~ oh~ ye~

 

นัน มี มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชีพอ

 

ทอ ปัลรี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

 

ชอ โนพึน พิล ดิง วี โร ชอ พู รึน ฮา นึล วี โร

 

คือ เก โซ รี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ

 

you gotta FIRE นอ เอ คา ซือ มึล กุง กุง กุง

you gotta drop it like its hot ชี กึม มอม ชู รยอ ฮาจีมา ooh

 

the FIRE แน มอ ริด โซ กึล boom boom boom

 

I gotta drop it Like its hot มอม ชู รยอ ฮา จี มา hey

get up get up get up มยอด บอน นอ มอ จยอ โด

มี ดอด ดอน เซ ซา งี นัล โต ทา ชี แบ ชิน แฮ โด

นานานานัน ชอล แด อุล จี อัน ฮา พา โบ ชอ รอม

ออ มอ มอ มอ แน ซุง ตอลจี มา รา นัม ดึล ชอ รอม

 

แนกาชอ กึทกาจี เด รยอกัลเก fallow fallow me

 

ซู มี ชา โอ รึล มันกึม ทัล รยอ จู นึน นา เอ กา ซือ มี

แวน จี นา ชวิบ จี มา นึน อัน ฮา แช มิด จโย

คอม แน จี มา รา let it go โพ ดา ทอ นา อึน แน อิล โร

 

le le le le let`s go

แน นุน บี ชึน บิด นา นึน พยอล ดึล โร

 

แน ชิม จัง โซ กึล แท อู นึน ชอ พุล บิด โด ยอง วอน ฮี

 

but อิล ฮึล กอน ออบ จี oh~ oh~ oh~ oh~ ye~

 

นัน มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชิพอ

 

ทอ ปัล รี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

 

ชอ โน พึน บิล ดิง วี โร ชอ พู รึน ฮา นึล วี โร

 

กือ เก โซ รี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ (โซรีจิลรอ)

 

Eh eh eh eh eh eh ehh,to anyone

Eh eh eh eh eh eh ehh, you gotta ring the alarm

Eh eh eh eh eh eh eh, we twenty one

Eh eh eh eh eh eh oh~~

 

มอ รี กา ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง แท โด รก

 

ออง ดอง อิล ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ฮึน ดือ รอ

 

มอ รี กา ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง ชัลรัง แด โด รก

 

ออง ดอง อิล ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ซัลรัง ฮึน ดือ รอ uh

 

มี มี มี มี มี มี มี ชีโกชิพอ

 

ทอ ปัล รี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี โกชิพอ

 

ชอ โน พึน พิล ดิง วี โร ชอ พู รึน ฮา นึล วี โร

กือ เก โซ รี รี รี รี รี รี รี ริล ชีโกชิพอ

 

ออน เจ นา โอ นึล ชอ รอม นัน ยู รบ โก ชิ พอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***