เพลง รถแห่รถยู้

อัลบั้ม รถแห่รถยู้

ศิลปิน น้อง ทิวเทน

07 เม.ย. 62

เนื้อเพลง รถแห่รถยู้

เพลง: รถแห่รถยู้

ศิลปิน: น้อง ทิวเทน

เนื้อร้อง: จินนี่ ภูไท

ทำนอง: จินนี่ ภูไท

เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

 

 

 

เอากระป๋องมาเฮ็ดเป็นกลองชุด

กลองทอมเป็นคุ ฝาหม้อเป็นแฉ

กระเดื่องลักกะละมังอีแม่

เอาล้อเป็นรถแห่ยู้ตีอ้อมบ้าน

เทิงตีเทิงร้องฮ้องใส่

จนไทบ้านอยากไล่เอิ้นป้อยเอิ้นด่า

ห่าลางเทื่อกะโยนสากกะเบือมา

แถมย้องว่าบักนักดนตรีใหญ่

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งขอเพลงหยังกะได้

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งข่อยจัดให้ตามใจ

ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที

ขอเพลงกะฟรียินดีจัดให้

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันม่วนเบิดบ้าน

 

 

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งขอเพลงหยังกะได้

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่ง

ข่อยจัดให้ตามใจ

ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที

ขอเพลงกะฟรียินดีจัดให้

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันม่วนเบิดบ้าน

 

เอากระป๋องมาเฮ็ดเป็นกลองชุด

กลองทอมเป็นคุ ฝาหม้อเป็นแฉ

กระเดื่องลักกะละมังอีแม่

เอาล้อเป็นรถแห่ยู้ตีอ้อมบ้าน

เทิงตีเทิงร้องฮ้องใส่

จนไทบ้านอยากไล่เอิ้นป้อยเอิ้นด่า

ห่าลางเทื่อกะโยนสากกะเบือมา

แถมย้องว่าบักนักดนตรีใหญ่

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งขอเพลงหยังกะได้

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งข่อยจัดให้ตามใจ

ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที

ขอเพลงกะฟรียินดีจัดให้

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันม่วนเบิดบ้าน

 

 

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งขอเพลงหยังกะได้

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่ง

ข่อยจัดให้ตามใจ

ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที

ขอเพลงกะฟรียินดีจัดให้

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันม่วนเบิดบ้าน

 

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่งขอเพลงหยังกะได้

ปะโล้งๆๆ โป้งฉึ่งโป๊ะ

ฉึ่งๆโปะชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะชึ้งๆฉึ่ง

ข่อยจัดให้ตามใจ

ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที

ขอเพลงกะฟรียินดีจัดให้

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันม่วนเบิดบ้าน

รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋

พากันเต้นเบิดบ้าน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***