เพลง ไม่มีแล้ว (NOT ANYMORE)

อัลบั้ม Big Vol.3

ศิลปิน แจ๊ค สุขารมณ์

22 พ.ย. 48

เนื้อเพลง ไม่มีแล้ว (NOT ANYMORE)

ไม่มีแล้ว (NOT ANYMORE) - แจ๊ค สุขารมณ์ (Jack Sucarom)

แสงตะวัน

 

ที่ไกลห่าง

 

เริ่มจะจาก ฉันไป

 

เหมือนมันตอก ย้ำ

ซ้ำในใจ

 

ว่าไม่มีเธอข้างกาย

 

มองทางไหน

ก็ดูว่ามืดมน

 

ไม่มีคน เข้าใจ

 

ไม่มีสิ่งใด

 

ที่เป็นไปอย่างที่ฝัน

 

ไม่มีแล้ว

 

รักที่เคยผูกพัน

 

รักที่มีให้กัน

 

ไม่มีวัน

 

วันนั้นอีกต่อไป

 

แม้ว่าฉันรักเธอเท่าไร

 

แม้ว่ายังห่วงใย

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอเปลี่ยนไปแล้ว

 

ทิ้งอดีตที่ว่างเปล่า

 

ทิ้งไปกับสายลม

 

ทุกทุกเหตุการณ์

ที่หมองหม่น

ที่ทนที่ทรมาน

 

ปล่อยชีวิตเก่าเก่า

 

ให้เลยผ่าน

 

ทิ้งไปกับเมื่อวาน

 

เพราะว่าวันนี้

 

ฉันไม่มีเธอ อีกแล้ว

 

ไม่มีแล้ว

 

รักที่เคยผูกพัน

 

รักที่มีให้กัน

 

ไม่มีวัน

 

วันนั้นอีกต่อไป

 

แม้ว่าฉันรักเธอเท่าไร

 

แม้ว่ายังห่วงใย

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอเปลี่ยนไปแล้ว

 

ไม่มีแล้ว

 

รักที่เคยผูกพัน

 

รักที่มีให้กัน

 

ไม่มีวัน

 

วันนั้นอีกต่อไป

 

แม้ว่าฉันรักเธอเท่าไร

 

แม้ว่ายังห่วงใย

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอ

 

ไม่มีแล้ว

 

รักที่เคยผูกพัน

 

รักที่มีให้กัน

 

ไม่มีวัน

 

วันนั้นอีกต่อไป

 

แม้ว่าฉันรักเธอเท่าไร

 

แม้ว่ายังห่วงใย

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอ

 

ไม่มีแล้วฮู้ฮู้

 

ไม่มีวัน

 

จะไม่มีวัน

 

วันนั้นอีกต่อไป

 

แม้ ฉันรักเธอเท่าไร

 

แม้ฉันยังห่วงใย

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอเปลี่ยน

 

ไปแล้วเวอเหอ

 

แต่คงไม่มีทาง

 

จะรั้งเธอต่อไป

 

เพราะใจเธอ

 

เปลี่ยน ไปแล้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***