เพลง Good Morning Kiss (Live Monitor Mix, Bonus Track)