เพลง ถูกอยู่แล้ว

อัลบั้ม moving MOS

ศิลปิน มอส ปฏิภาณ

27 ก.ค. 38

เนื้อเพลง ถูกอยู่แล้ว

ถูกอยู่แล้ว - มอส ปฏิภาณ

 

Written by:อภิไชย เย็นพูนสุข/วรัชยา พรหมสถิต

 

ได้ฟังคำลา

 

ที่เธอมาบอก

 

บอกฉัน

 

ว่ารักไม่เป็นอย่างเก่า

 

นับตั้งแต่

 

ที่เธอเจอเขา

 

ก็ทำให้เธอ

 

พบชีวิตใหม่

 

ด้วยความจริงใจ

 

ฉันไม่เคยโกรธ

 

คงรู้

 

ว่าฉันเป็นคนยังไง

 

ที่เธอเอ่ย

 

ว่าเธอผิดไหม

 

จะผิดอะไร

 

ไม่ผิดอยู่แล้ว

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอต้องรู้ว่าใจ

ของเธออยู่ไหน

 

ก็ตามมันไป

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดี

 

อย่างที่เธอพอใจ

 

มันถูกอยู่แล้ว

 

ฉันมันคนเดิม

 

เขามันคนใหม่

 

จะมอง

 

ยังไงก็ย่อมแตกต่าง

 

ถึงจะเจ็บ

 

ก็ไม่อยากขัดขวาง

 

อยากให้เธอทำ

 

ทำอย่างที่ฝัน

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอต้องรู้

ว่าใจของเธออยู่ไหน

 

ก็ตามมันไป

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอก็ต้อง

เลือกคนที่เธอว่าดี

 

อย่างที่เธอพอใจ

 

มันถูกอยู่แล้ว

 

ขอให้เธอทำตามหัวใจ

 

อย่าคิดอะไรมากมาย

 

มันไม่ผิดถ้าเธอต้องการมีใคร

 

ที่ไม่ใช่ฉัน

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหน

 

ก็ตามมันไป

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดี

 

อย่างที่เธอพอใจ

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหน

 

ก็ตามมันไป

 

ก็ชีวิตของเธอ

 

เธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดี

 

อย่างที่เธอพอใจ

 

มันถูกอยู่แล้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***