เพลง OUTRO: Divina Commedia

อัลบั้ม KWON JI YONG

ศิลปิน G-Dragon

08 มิ.ย. 60

เนื้อเพลง OUTRO: Divina Commedia

OUTRO. 신곡(神曲) (Divina Commedia) - G-DRAGON (权志龙)

词:G-DRAGON/8!/Brian Lee/SAFE/Frank Dukes

曲:G-DRAGON/8!/Brian Lee/Frank Dukes/SAF

编曲:Frank Dukes/Murda Beatz/Brian Lee

개천에 용이 난데

 

가족 아니면 생판 남 몰라

 

고생 끝에 낙이 divina commedia

 

별 볼 일 없는 지하에서 별이 돼

자체 발광이 직업병이래

 

Nurse heal me I'll pay you more

I'll be your billionaire prince

내 나이 갓 만 30세 이상해 정상 맞지

 

남들 성장할 때 상장해 키는 좀 작지

엄마 아무 걱정하지 말아요

 

난 문제가 아냐 문제의 답이에요

 

촉이 와 초기화 영감 도 세워

 

Right wrong 다들 무슨 죄 죄다 모순데

 

Right wrong 이해가 안가 말이 돼 안돼

엄마 아무 걱정하지 말아요

 

난 문제가 아냐 문제의 답이에요

 

촉이 와 초기화 영감 도 세워

 

Divina commedia

 

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb

 

왜 인생을 코미디라 하지

 

웃다가 울다가 하니

 

난 지금 무슨 표정

어떤 얼굴의 모습 가식이 탈이지

 

죽어라 자기최면을 거네

잘 먹고 살려고 명을 거래해

이름값이 얼마 하게 you'll pay

궁금하면 연락해 to 태희

 

Success 막 발악하고 빌고

애써 노력하면 뭐해

누가 알아준대 I've been there suck ass

모든건 한방에 와

삶에 파도 치면 타고

Swervin' surfin' dive in don't get swept away

Right wrong 다들 무슨 죄 죄다 모순데

 

Right wrong 이해가 안가 말이 돼 안돼

엄마 아무 걱정하지 말아요

 

난 문제가 아냐 문제의 답이에요

 

촉이 와 초기화 영감 도 세워

 

Divina commedia

 

우리는 각자의 세상에

살고 있어 무대에

기획 제작 각본 연출 주인공 돼 꿈에

 

비현실이 초현실

Truman show

In case I don't see ya good afternoon

Good evenin' and 굿밤

 

Right wrong 다들 무슨 죄 죄다 모순데

 

Right wrong 시민가수가 국민배우가 돼

엄마 아무 걱정하지 말아요

 

난 문제가 아냐 문제의 답이에요

 

촉이 와 초기화 영감 도 세워

 

Divina commedia

 

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb yea I am

Gone I'm numb I'm numb

Divina commedia

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***